ตลาดหุ้น
icon calendarSeptember 16, 2016 1:19 pm

ทำไมรายย่อยเล่นหุ้นมักจะขาดทุนมากกว่ากำไร

คำกล่าวที่ว่า… “ในระยะยาว” 20% ของคนในตลาดหุ้นจะมีกำไร แต่คนอีก 80% จะขาดทุน และคนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนจะเป็นรายย่อย เป็นจริงเสมอหรือไม่?

error: