ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Influencer, Youtuber, TikToker, พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กถึงกลาง ยังมีอีกหลายอาชีพที่เราสามารถเป็นนายของตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องทำงานประจำ คนที่ประกอบอาชีพในลักษณะนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุคสมัย และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

แน่นอนว่าการสร้างความมั่งคั่งของคนรุ่นใหม่นั้นมีทางเลือกหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปต่อยอดด้วยการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม หรือการนำเงินไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง อย่างไรก็ตามการทำอาชีพอิสระก็ยังมีข้อจำกัดในการขอเงินกู้กับทางธนาคาร พบปัญหามีเงินเยอะแต่กู้ไม่ได้ มีรายได้เข้าทุกเดือนแต่สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านเพราะไม่มีสลิปเงินเดือนหรือขาดรายได้ประจํา ทำให้เวลาที่จะลงทุนอะไรใหม่ ๆ ก็หาเงินต่อยอดในธุรกิจค่อนข้างลำบาก

บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด เป็น Fintech ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของโลกใบนี้ จึงนำ Model Peer-to-Peer Lending (P2P) เข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนที่ไม่สามารถขอกู้เงินกับทางธนาคารได้  P2P เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรือช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตอบโจทย์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ หรือแม้แต่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยบริษัทได้ผ่านการทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์

กระบวนการของ P2P Lending คือ การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลและบุคคล ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยไม่ต้องมีธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นตัวกลาง ปัจจุบันมีธุรกิจ P2P Lending ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในต่างประเทศ เช่น Prosper, Upstart, Funding Circle จากข้อมูลของ Acumen research and consulting การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่ดี คาดการมูลค่าตลาดจะสูงถึง 804,200 ล้านดอลลาห์สหรัฐในปี 2023 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเกือบ 30% ต่อปี 

แอปพลิเคชัน StockLend by NestiFly

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้กู้และผู้ให้กู้ที่สามารถทำธุรกรรมกู้ยืมเงินผ่านออนไลน์ โดยมีสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Smart Contract ผ่านระบบ Blockchain เพื่อความปลอดภัยของผู้กู้และสามารถทราบผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการ ซึ่งเมื่อระบบ Auto-invest ในแอปพลิเคชัน StockLend by NestiFly สามารถจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ได้สำเร็จ ผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้และผู้กู้ยังคงมีสิทธิประโยชน์จากหุ้นเหมือนเดิม

StockLend by NestiFly เป็นตัวช่วยเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

สามารถนำหุ้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ อย่างไรก็ดี เพื่อความรัดกุมในการปล่อยกู้และการบริหารจัดการความเสี่ยง ทางบริษัทฯ จะไม่ได้ให้ปล่อยกู้เต็มวงเงิน โดยจะให้วงเงินสูงสุดเต็มที่ไม่เกิน 60% ของมูลค่าหุ้น ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณาแบ่งกลุ่มหุ้นด้วยว่า หุ้นแต่ละตัวเป็นกลุ่มหุ้นที่มีศักยภาพความสามารถระดับใด สูง ปานกลาง หรือต่ำ ซึ่งผู้กู้อาจจะได้รับการพิจารณาวงเงินลดหลั่นไปตามศักยภาพของหุ้น เช่น 50%, 40% เป็นต้น ทั้งนี้  หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา เช่น ไม่สามารถชำระคืนสินเชื่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะถูกบังคับขายหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Forced Sell) ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเงินมาคืนผู้ให้กู้

ด้วยกระบวนการของ P2P Lending ทำให้ผู้กู้เข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินความเป็นจริง และทำให้คนยุคใหม่ ที่อยู่ในอาชีพและไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่นั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ได้สะดวกมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่ให้กู้หรือคนที่ต้องการลงทุนก็สามารถทำด้วยตัวเองได้ซึ่งตรงกับหลักการของแอปพลิเคชันที่ให้หุ้นเชื่อมทุกโอกาสในการลงทุน

StockLend by NestiFly จึงเป็นแอปฯที่ช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยมีประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย ดังนี้

1) ผู้กู้ได้แหล่งเงินกู้จากการนำหุ้น SET  เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลและยังคงได้สิทธิประโยชน์จากหุ้นเหมือนเดิม แน่นอนว่าการกู้เงินรูปแบบใหม่นี้จะช่วยให้วางแผนการเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ สามารถนำเงินไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ โดยทราบผลการอนุมัติภายใน 1 วันทำการเมื่อผู้กู้กับผู้ให้กู้จับคู่สำเร็จ โดยมีดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.75%* ต่อปี

2) ผู้ให้กู้ หรือนักลงทุนในสินเชื่อระยะสั้นที่มีหุ้น SETเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถนำเงินไปต่อเงิน ได้ผลตอบแทนจากการให้กู้ที่สมเหตุสมผล การลงทุนนี้เป็นการลงทุนระยะสั้น​ (3,6,9,12 เดือน) ที่ได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรก เมื่อจับคู่สำเร็จ กำหนดเงื่อนไขการลงทุนของตัวเองได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทุน ผลตอบแทนสูงสุด 7.60%* ต่อปี เริ่มลงทุนขั้นต่ำได้ที่ 10,000 บาท ต่อสัญญา

StockLend by NestiFly ผลิตภัณฑ์สินเชื่อระยะสั้นที่ใช้หุ้น SET เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้หุ้นเชื่อมทุกโอกาสการลงทุนได้อย่างดีทีเดียว

หากท่านใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/42FG6iz

และ Download แอปพลิเคชัน StockLend by NestiFly ได้ทาง Play Store และ iOS

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*บริษัทอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเเละค่าธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

*การลงทุนในสินเชื่อ StockLend by NestiFly มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ให้กู้อาจได้รับเงิน และ/หรือ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือน้อยกว่าที่คาดไว้ หากเกิดเหตุการณ์ เช่น ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด การเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดหุ้น เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ให้กู้ รวมทั้งสินเชื่อ StockLend by NestiFly ไม่มีตลาดรองรับการซื้อขายสินเชื่อก่อนครบกำหนด ดังนั้น ผู้ให้กู้ควรศึกษารายละเอียดและพิจารณาตัดสินใจลงทุนในสินเชื่อ StockLend by NestiFly ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากการลงทุนของผู้ให้กู้

Source : http://bit.ly/3l8wZGd

บทความนี้เป็น Advertorial