หลังจากที่ผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว วันนี้ผมจะขอโอกาสมารีวิว ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาตัวหนึ่ง ที่ชื่อว่า “My Health Plus Extra : ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า” ของบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กันสักหน่อย ว่าทำไมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายตัวนี้ถึงมีความน่าสนใจ และมีจุดเด่น จุดด้อย หรือมีข้อแตกต่างจากประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาของที่อื่นยังไง

อย่ารอช้า ว่าแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า!

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

1. วงเงินค่ารักษาต่อปี

สำหรับประกันสุขภาพเหมาจ่าย ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้านั้น วงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาเริ่มต้นแพคเกจแรกที่ 2 ล้านบาทต่อปี จนถึง 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นแพคเกจที่สูงสุด และถือว่าสูงกว่าวงเงินเหมาจ่ายทั่วไป ในแพคเกจที่ใกล้เคียงกันของบริษัทอื่นๆ ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะครอบคลุมค่ารักษาในโรงพยาบาล ทั้งกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากการเป็นโรค (ขณะที่บางบริษัท หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินเหมาจ่ายต่อปี อาจจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง)

2. รายการค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม

รายการค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่เป็นผู้ป่วยใน (IPD) กับ 2) กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งแต่ละกรณีจะครอบคลุมรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

กรณีที่เป็นผู้ป่วยใน

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย มีดังนี้

 • ค่าห้อง (รวมถึงห้อง ICU) ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน
 • ค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมไข้
 • ค่ายากลับบ้าน (ไม่เกินเ 7 วัน)
 • ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์หัตถการ และวิสัญญี(วางยาสลบ) รวมถึงค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ผ่าตัด
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ค่ายา ค่าตรวจรังสี(เอ็กซเรย์) ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ(ห้องแล็บ) กายภาพ รวมถึงค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

ซึ่งส่วนที่เป็นรายการค่าแพทย์ผ่าตัด กับค่ารักษาพยาบาลผุ้ป่วยในอื่นๆนี่แหละครับ ที่เป็นรายการที่อยู่ส่วนของแบบเหมาจ่ายตามวงเงินต่อปี ส่วนรายการที่เป็นค่าห้อง, ค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมไข้ และค่ายากลับบ้านนั้น จะเป็นรายการที่เป็นแบบแยกประเภทค่าใช้จ่าย โดยที่ค่าห้องของแพคเกจเริ่มต้น (วงเงินเหมาจ่าย 2 ล้าน) จะอยู่ที่ 3,000 บาทต่อวัน (แพคเกจ 10 ล้าน 15,000 บาทต่อวัน)  ค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมไข้ 2,000 บาทต่อวัน (แพคเกจ 10 ล้าน 10,000 บาทต่อวัน) (รวมไม่เกิน 180 วันต่อปี) และค่ายากลับบ้าน 1,500 บาทต่อครั้ง (แพคเกจ 10 ล้าน 4,500 บาทต่อครั้ง)  

กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย มีดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง
 • ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์หัตถการ ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
 • ค่าล้างไต เคมีบำบัด และฉายแสง
 • ค่าตรวจรังสี(เอ็กซเรย์) และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ(ห้องแล็บ) ในช่วงก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและหลังจากออกจากโรงพยาบาล

โดยที่รายการค่าใช้จ่ายกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกนั้น จะอยู่ในส่วนของเหมาจ่ายตามวงเงินต่อปีทั้งหมดทุกรายการ ซึ่งตรงจุดนี้เองที่แตกต่างจากประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาส่วนใหญ่ของที่อื่น ที่มักจะไม่ครอบคลุมการเหมาจ่ายในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน และค่าล้างไต เคมีบำบัด และฉายแสง ซึ่งอันที่จริงถือเป็นรายการค่ารักษาที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น การที่รายการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ถูกรวมให้อยู่วงเงินเหมาจ่ายได้ จึงถือว่าเป็นข้อดีมากๆของแบบประกันตัวนี้ เพราะจะทำให้มีโอกาสครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้มากกว่า

3. ความแตกต่างจากแบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาของที่อื่น

นอกจากเรื่องของความครอบคลุมรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบเหมาจ่าย กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก รวมถึงวงเงินเหมาจ่ายต่อปีที่สูงกว่าแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาทั่วไป (ในแพคเกจที่ใกล้เคียงกัน) แล้ว สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า นั้นเปิดโอกาสให้เราสามารถเลือกได้ว่า จะเลือกวิธีแบบ “มีส่วนร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนแรก” หรือไม่ ซึ่งถ้าเลือกก็แปลว่า หากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น เราจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายจากประกันสุขภาพเหมาจ่าย ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้าได้ โดยจำนวนเงินส่วนร่วมจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนแรก สำหรับแพคเกจต่ำสุดจะอยู่ที่ 17,500 บาทต่อปี และสูงสุดจะอยู่ที่ 45,000 ต่อปี แต่ถ้าเลือกวิธีนี้แล้ว ข้อดีก็คือ ค่าเบี้ยประกันต่อปีของเราจะลดลง ประมาณ 30% ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่เหมาะมาก สำหรับผู้ที่มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับที่ทำงาน (เช่น ประกันกลุ่ม) หรือมีประกันสุขภาพด้านค่ารักษาพยาบาล (ไม่ว่าจะเป็นแบบเหมาจ่ายหรือแยกประเภท) อยู่แล้ว (แต่ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล)

เนื่องจากเราสามารถใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ มาเบิกจ่ายส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนแรก และสามารถใช้ผลประโยชน์ของแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า มาจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆ ในรายการค่าใช้จ่ายแยกประเภท (เช่น ค่าห้อง ค่ายากลับบ้าน) ได้ ทำให้เราไม่ต้องควักเงินจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนแรกเอง และได้ทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมด้วยค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงประมาณ 30% อีกด้วย

4. จุดเด่น และข้อสังเกต ของแบบประกัน

จุดเด่น

 • ให้วงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อปี สูงกว่าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายทั่วไป ในแพคเกจหรือแผนที่ใกล้เคียงกัน
 • ครอบคลุมรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบเหมาจ่ายตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า (คือ ส่วนที่เป็นค่าร