สวัสดีครับ กลับมาพบกับผม Insuranger อีกครั้ง โดยวันนี้ผมอยากจะขอมารีวิวแบบประกันชีวิตจากทาง บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต  ซึ่งเป็นแบบประกัน "พิเศษ" ที่ได้ร่วมมือกับทาง AIS ในการคืนกำไรให้ลูกค้า Serenade ของทางบริษัท โดยออกแคมเปญมา 3 ตัวด้วยกัน ซึ่งจะซื้อได้ เฉพาะลูกค้าของ AIS ที่เป็น Serenade Member เท่านั้น  โดยผมจะนำแบบประกันทั้ง 3 แบบ มาลองรีวิวให้ดูครับว่า มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน และมีจุดเด่น-จุดด้อยยังไง เหมาะกับใคร หรือความต้องการแบบไหน เผื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังสนใจมองหาแบบประกันที่น่าสนใจ และเป็นลูกค้าของ AIS อยู่ครับ

ซึ่งแบบประกันทั้ง 3 แบบนั้นจะประกอบไปด้วย

 • อุ่นใจ ซูเปอร์ เซฟ 10/5 (ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์)
 • อุ่นใจ ซูเปอร เซฟ 10/3 (ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์) และ
 • อุ่นใจ คุ้มครอง 85/5 (ประกันชีวิตแบบบำนาญ)

เอาล่ะ เรามาเริ่มดูกันทีละตัวเลยดีกว่า

อุ่นใจ ซูเปอร์ เซฟ 10/5

เงื่อนไขทำประกัน

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ : 1 เดือน - 65 ปี
 • ทุนประกันที่สามารถทำได้ : 20,000 - 5,000,000 บาท

รายละเอียดแบบประกัน

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : 5 ปี
 • ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี
 • อัตราส่วนทุนประกัน ต่อ เบี้ยประกัน : 1.00 เท่า (ทุนประกัน = เบี้ยประกัน) คงที่เท่ากันทุกเพศและทุกอายุที่ทำประกัน
 • อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (IRR) : 2.75% ต่อปี
 • เงินคืน (กรณีมีชีวิต)
  - เริ่มต้น 2.75% ของทุนประกัน เมื่อสิ้นปีที่ 1 และเพิ่มขึ้น 2.75% ทุกๆสิ้นปีถัดไป สูงสุด 13.75% เมื่อสิ้นปีที่ 5 จนถึงสิ้นปีที่ 10
  - ครบสัญญา ณ สิ้นปีที่ 10 รับ 500% ของทุนประกัน รวมเงินคืนทั้งหมด 610% ของทุนประกัน
 • ความคุ้มครอง
  - ปีที่ 1 110% ของทุนประกัน
  - ปีที่ 2 220% ของทุนประกัน
  - ปีที่ 3 330% ของทุนประกัน
  - ปีที่ 4 440% ของทุนประกัน
  - ปีที่ 5-10 550% ของทุนประกัน (สรุป คุ้มครองมากกว่าเบี้ยที่จ่ายไป 10% ในแต่ละปี)

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ของ เพศ ชาย อายุ 30 ปี เลือกทุนประกัน 50,000 บาท

[Review] แบบประกันอาคเนย์ - AIS Serenade Promotion

อุ่นใจ ซูเปอร์ เซฟ 10/3

เงื่่อนไขทำประกัน

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ : 1 เดือน - 65 ปี
 • ทุนประกันที่สามารถทำได้ : 20,000 - 5,000,000 บาท

รายละเอียดแบบประกัน

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : 3 ปี
 • ระยะเวลาสัญญา : 10 ปี
 • อัตราส่วนทุนประกัน ต่อ เบี้ยประกัน : 1.00 เท่า (ทุนประกัน = เบี้ยประกัน) คงที่เท่ากันทุกเพศและทุกอายุที่ทำประกัน
 • อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (IRR) : 2.50% ต่อปี
 • เงินคืน (กรณีมีชีวิต)
  - เริ่มต้น 2.50% ของทุนประกัน เมื่อสิ้นปีที่ 1 และเพิ่มขึ้น 2.50% ทุกๆสิ้นปีถัดไป สูงสุด 7.50% เมื่อสิ้นปีที่ 3 จนถึงสิ้นปีที่ 10
  - ครบสัญญา ณ สิ้นปีที่ 10 รับ 300% ของทุนประกัน รวมเงินคืนทั้งหมด 367.50% ของทุนประกัน
 • ความคุ้มครอง
  - ปีที่ 1 110% ของทุนประกัน
  - ปีที่ 2 220% ของทุนประกัน
  - ปีที่ 3-10 330% ของทุนประกัน (สรุป คุ้มครองมากกว่าเบี้ยที่จ่ายไป 10% ในแต่ละปี)

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ของ เพศ ชาย อายุ 30 ปี เลือกทุนประกัน 50,000 บาท

[Review] แบบประกันอาคเนย์ - AIS Serenade Promotion

อุ่นใจ คุ้มครอง 85/5

เงื่่อนไขทำประกัน

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ : 30-50 ปี
 • ทุนประกันที่สามารถทำได้ : 50,000 - 5,000,000 บาท

รายละเอียดแบบประกัน

 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ย : 5 ปี
 • ระยะเวลาสัญญา : จนถึงอายุ 85 ปี
 • อัตราส่วนทุนประกัน ต่อ เบี้ยประกัน : 1.60 - 2.52 เท่า ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มทำ (ยิ่งอายุมาก ยิ่งจำนวนเท่าน้อย)
 • อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (IRR) : 2.32 - 2.36% ต่อปี ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มทำ
 • เงินคืน (กรณีมีชีวิต)
  - รับเงินบำนาญ 15% ของทุนประกัน ตั้งแต่อายุครบ 55 - 85 ปี รวม 31 งวด
 • ความคุ้มครอง
  ก่อนรับเงินบำนาญ
  - 230% ของทุนประกัน สำหรับช่วงอายุ 30 - 35 ปี
  - 280% ของทุนประกัน สำหรับช่วงอายุ 36 - 45 ปี
  - 330% ของทุนประกัน สำหรับช่วงอายุ 46 - 55 ปี
  หลังรับเงินบำนาญ
  ให้เลือกระหว่าง
  1) ให้ผู้รับผลประโยชน์ รับเงินเอาประกันเป็นรายงวด แต่ละงวดเท่ากับ 15% ของทุนประกัน (เหมือนที่ผู้เอาประกันรับบำนาญปกติ) จนกว่าจะครบ 15 งวด หรือ
  2) ให้ผู้รับผลประโยชน์ รับเงินเอาประกันเป็นก้อนเดียว โดยจะมีมูลค่าเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้รับจนครบ 15 ปี (อัตราดอกเบี้ยสำหรับการคิดมูลค่าปัจจุบัน ให้ดูที่บริษัทประกันแจ้งไว้)

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ของ เพศ ชาย อายุ 30 ปี เลือกทุนประกัน 120,000 บาท กรณีเลือกรับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตแบบเป็นเงินงวด

[Review] แบบประกันอาคเนย์ - AIS Serenade Promotion

สรุป

แบบประกัน อุ่นใจ ซูเปอร์ เซฟ 10/5 และ อุ่นใจ ซูเปอร์ เซฟ 10/3

 • ถือเป็นแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ ระยะสั้น-กลาง ที่มีสัญญา 10 ปี เหมือนกัน จึงสามารถลดหย่อนภาษีในโควต้าประกันชีวิตทั่วไปไม่เกิน 100,000 บาทแรกได้ทั้งคู่
 • ทั้ง 2 แบบ มีความคุ้มครองสูงกว่าเบี้ยรวมที่จ่าย 10% ในแต่ละปี ซึ่งถือว่าไม่สูงมาก จึงเหมาะกับจุดประสงค์ทำเพื่อออมเงิน มากกว่าจะทำเพื่อเน้นคุ้มครองชีวิต
 • จุดเด่นคือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (IRR) ของ อุ่นใจ ซูเปอร์ เซฟ 10/5 คือ 2.75% และอุ่นใจ ซูเปอร์ เซฟ 10/3 คือ 2.50% ซึ่งสูงกว่าแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะสัญญา 10 ปี อื่นๆทั่วไปในตลาด
 • จุดต่างของทั้ง 2 แบบคือ แค่เรื่องของ IRR และระยะเวลาจ่ายเบี้ย ใครต้องการ IRR ตัวที่สูงกว่า ก็เลือก 10/5 (แต่จ่ายเบี้ยนานกว่า 2 ปี) ส่วนใครต้องการจ่ายเบี้ยสั้นกว่า ก็เลือก 10/3 (แต่ได้ IRR ต่ำกว่าเล็กน้อย)

แบบประกัน อุ่นใจ คุ้มครอง 85/5

 • จุดเด่นคือ จ่ายเบี้ยสั้นกว่าแบบประกันบำนาญทั่วไปในตลาด เนื่องจากจ่ายแค่ 5 ปี (แบบบำนาญทั่วไปมักจะให้จ่ายเบี้ยจนถึงอายุครบ 1 ปีก่อนเกษียณ) แต่ถ้าเทียบว่าต้องการได้เงินบำนาญต่อปีเท่ากับแบบประกันบำนาญทั่วไปที่จ่ายเบี้ยจนถึงอายุครบ 1 ปีก่อนเกษียณ ก็จะต้องจ่ายเบี้ยต่อปีสูงกว่า (เพราะระยะเวลาจ่ายเบี้ยสั้นกว่ามาก หากเริ่มทำตอนอายุน้อยๆ)
 • อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (IRR) อยู่ที่ 2.32-2.36% ต่อปี ซึ่งพอๆกับแบบประกันบำนาญอื่นๆทั่วไปในตลาด
 • เป็นแบบประกันแบบบำนาญ ดังนั้น จึงเหมาะกับวัตถุประสงค์ทำเพื่อ วางแผนเตรียมเงินเกษียณส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ต้องการความแน่นอน ปลอดความเสี่ยง สำหรับคนที่ตั้งใจว่าจะเกษียณตอนอายุ 55 ปี รวมทั้งได้ผลประโยชน์ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมในส่วนของประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งปี สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นบัตรกำนัล สำหรับเบี้ยประกันในแต่ละช่วงด้วย รายละเอียด ตามนี้

[Review] แบบประกันอาคเนย์ - AIS Seren<div class=