Latest Posts

icon calendarJuly 27, 2022 2:33 pm

ออมเงินแบบแฮปปี้ ได้ลุ้นเงินล้านทุกเดือน กับสลากออมสิน 2 ปี

สถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายคนเห็นความสำคัญเรื่องการออมเงินมากขึ้น นอกจากสร้างความอุ่นใจและความมั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาวแล้ว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถนำเงินออมมาใช้จ่ายได้ แต่เราจะเก็บเงินออมไว้ที่ไหนดีล่ะ  เพราะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์การเงินให้เลือกเยอะมาก เรามาลองดูคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้าง มีลักษณะผลตอบแทน จุดเด่นและข้อควรระวังแตกต่างกันอย่างไร

error: