ผลการจัดอันดับการทำ DCA Rating ย้อนหลังมาแล้วครับ

1. ปีนึงจัด 1 ครั้งเท่านั้น ในเดือนตุลาคม

2. จะทำ Rating 3 ตัว คือ - DCA5Y5GROWTH ( การเติบโตของราคาหุ้ัน) - DCA5Y5DIVIDEND (เงินปันผลสะสม) - DCA5Y5RETURN (ผลตอบแทนรวมของราคาหุ้นและเงินปันผล)

ผลตอบแทนโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีลงทุนวันที่ 5 ในกรณีืที่ติดวันหยุดจะมีการลงทุนในวันถัดไป ในครั้งนี้วัดผลสรุปในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมีการดูผลในรูปแบบการเติบโต เงินปันผล และ ผลตอบแทนทั้ง 2 อย่าง ส่วนในกรณีแตกพาร์หรือแจกหุ้นปันผลนั้นจะถือว่าสะท้อนในราคาแล้ว (ค่าคอม เพิ่มทุน แจกวอร์วอแลนต์ไม่นับ) 3. จัดอันดับใน SET50 เท่านั้น เพราะเป็นหุ้นที่ซื้อขายกันได้ตลอด มีสภาพคล่อง โอกาสทำราคาแบบลิ่งๆได้ยากกว่าหุ้นเล็ก 4. ใช้การดูราคาย้อนหลังเพื่อบอกผลตอบแทน ภายใต้ความเชื่อว่าทุกอย่างสะท้อนในราคาแล้ว การที่คุณเห็นหุ้นบางตัว Rating ดี อาจจะเพราะเป็นหุ้น Turnaround ขึ้นมาเฉยๆ มีการปรับโครงสร้างต่างๆ เพราะฉะนั้นแล้วก่อนซื้อหุ้นควรนำไปวิเคราะห์ในแง่ของธุรกิจเพิ่มเติม และราคาในอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ได้บอกว่าอนาคตจะดีเช่นกันนะครับ ก่อนที่จะลงทุนจึงต้องตัดสินใจและวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนครับ 5. Rating วัดในกรอบระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น มันอาจจะมองไม่เห็นเท่ากรอบ 10 ปี ที่ใช้กรอบ 5 ปีเพราะเป็นเวลาที่ใกล้ตัวที่สุด อย่างน้อยนักลงทุนยังถือ LTF ได้ กรอบ 5 ปีจึงน่าสนใจสำหรับหลายๆคน  

เชิญชมได้ดังนี้ครับ

10 บรรทัดแรกจะเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนสูง หลังจาก 10 บรรทัดแรกก็จะเป็นตัวที่ผลตอบแทนรั้งท้ายนะครับ   ผลการจัดอันดับ DCA Rating SET50 ปี 2014   ผลการจัดอันดับ DCA Rating SET50 ปี 2014   ผลการจัดอันดับ DCA Rating SET50 ปี 2014   อันนี้เผื่อใครอยากดูนะครับ เป็นราคาย้อนหลังของหุ้นตัวเด่นกับตัวที่ได้ผลงานไม่ดี CENTEL         ผลการจัดอันดับ DCA Rating SET50 ปี 2014     JAS ผลการจัดอันดับ DCA Rating SET50 ปี 2014 BANPU (มีการแตก Par)   ผลการจัดอันดับ DCA Rating SET50 ปี 2014 IRPC ผลการจัดอันดับ DCA Rating SET50 ปี 2014   สำหรับการจัดอันดับในปีนี้ก็ประมาณนี้แล.... ไว้พบกับการจัดอันดับใหม่ในปีหน้านะครับ ข้อมูลโดย www.panphol.com (ข้อมูลได้รับ License จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) สงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.aommoney.com/askguru นะครับผมเพราะข้อสอบถามทุกท่านจะพัฒนาและหาจุดที่ต้องแก้ไขได้ครับ ผู้ที่สนใจหนังสือ ออมหุ้น ออมความสุข หนังสือที่อธิบายหลักการลงทุนแบบ DCA สามารถสั่งซื้อได้จาก www.aomstock.com ครับ