ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธนาคาร เงินทุน ประกันชีวิต การประกอบเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ (กู้เงิน ค้ำประกัน) โรงรับจำนำ ขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิดเป็น % จากรายได้ที่ได้รับ ซึ่งมีการคิดในอัตราที่แตกต่างกันออกไป


ผู้ที่มีหน้าที่เสีย คือ ผู้ที่ประกอบกิจการตามที่ได้ว่ามาในหน้าที่แล้ว ซึ่งหมายความรวมถึงทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ในหลักการเดียวกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นคือ ไม่สนใจรูปแบบนั่นเองครับ

อย่างไรก็ดี ภาษีธุรกิจเฉพาะแตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่มนิดนึงตรงการยื่นนั่นคือ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะก็สามารถยื่นภาษีส่วนนี้ได้ แตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่มักจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการก่อน 


คำนวณโดย รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย x อัตราภาษี และต้องเสียอัตราภาษีท้องถิ่นเพิ่มอีก 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้


ปัจจุบันอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ (ไม่รวมอัตราภาษีท้องถิ่น 10%) จะอยู่ที่ 0.1 , 2.5 และ 3% ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และมีบางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ นั่นคือ ธุรกิจขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์


สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการในแต่ละเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา โดยใช้แบบที่ชื่อว่า ภ.ธ.40 

นอกจากนั้นยังต้องมีการจัดการเรื่องการทำรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย


ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ

#ภาษีธุรกิจเฉพาะ
#ภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ
#พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ