ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่กฎหมายกำหนดให้ “ผู้จ่ายเงิน” ต้องหักไว้จากเงินได้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้แก่ “ผู้รับเงิน” และถือเป็น "เครดิตภาษี" (เอาไปหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ หรือภาษีที่ต้องเสีย) ของผู้รับเงิน (ผู้มีรายได้) ในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยจะมีหลักฐานที่เรียกว่า "หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย" ที่ผู้จ่ายเงินมอบให้แก่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐาน


ผูู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายคือ ผู้ที่มีรายได้ แต่คนที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ทีจ่ายคือผู้จ่ายเงิน

ฟังอีกที สำหรับคนที่ได้รับเงิน จะถูกหักภาษีไว้ พร่อมได้เอกสารหลักฐานการหัก แต่สำหรับคนที่จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้ แล้วเอาไปส่งสรรพากรในแต่ละเดือนที่มีการหักภาษี

โดยปกติ คนรับเงินต้องนำไปยื่นภาษีเงินได้ สมมุติว่า นายบักหนอม มีรายได้ที่ต้องเสียทั้งหมดในปี จำนวน 15,000 บาท แต่ถูกบริษัท แท็กบักหนอม จำกัดภาษีหัก ณ ที่่จ่ายที่ถูกหักไว้แล้วระหว่างจำนวน 10,000 บาท แปลว่าในปีนั้นเราจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมแค่เพียง 15,000 - 10,000 = 5,000 บาทเท่านั้นเอง (10,000 บาทที่ถูกหักไว้ นำไปเครดิตออกจากภาษีที่ต้องชำระตอนปลายปี)

ส่วนบริษัท แทกบักหนอม ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินให้นายบักหนอมก็ต้องนำภาษีที่หักไปส่งสรรพากรเป็นรายเดือ


อัตราภาษี ณ ที่จ่ายมีหลายอัตรา การคำนวณจะคิดเป็น % จากรายได้โดยตรงเช่น 1,2,3,5% หรือคำนวณตามวิธีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใครสนใจสามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/EdQf1nPRPJI


มีหลายอัตรามากมาย สามารถดูได้ที่คลิปด้านล่าง หรือ ศึกษาเพิ่มเติมจากประมวลรัษฏากร มาตรา 50 และ 3 เตรส จ้า

ใครสนใจสามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/EdQf1nPRPJI


โดยปกติการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะมีการยื่นทุกเดือนโดยยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และใช้แบบแสดงรายการแตกต่างกันตามประเภทที่ของเงินได้ที่หัก เช่น
กรณีบุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด. 1 สำหรับเงินได้ประเภทที่ 1-2
ภ.ง.ด. 2 สำหรับเงินได้ประเภทที่ 3-4
ภ.ง.ด. 3 สำหรับเงินได้ประเภทที่ 5-8

กรณีนิติบุคคล
ภ.ง.ด.53 สำหรับเงินได้ทุกกรณี


ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ

#ภาษีหักณที่จ่าย
#ภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ
#พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ