ประเด็นแรกที่ต้องเข้าใจ คือ กรรมการ ต่างจาก ผู้ถือหุ้น และอาจจะเป็นคนละคนหรือคนเดียวกันก็ได้

กรรมการ มีหน้าที่ บริหารจัดการบริษัท และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของบริษัทที่มีสิทธิ์และส่วนร่วมตามจำนวนหุ้นที่ตัวเองถือ

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นกรรมการบริษัทได้ครับ


กรรมการมีทรัพย์สิน เอามาให้บริษัทเช่า เป็นรายจ่ายได้ไหม

คำตอบ คือ เป็นรายจ่ายของบริษัทได้ ไม่ผิดกฎหมาย 
เพียงแต่ต้องระวังประเด็นต่อไปนี้

- สัญญาเช่าครอบคลุมตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง
- ราคาเช่าเป็นไปตามราคาตลาด ไม่มากเกินไป
- กรรมการนำรายได้ส่วนนี้มายื่นภาษีบุคคลธรรมดา
- การเช่่านั้นเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- มีมติ หรือ การอนุมัติที่เหมาะสม


จ่ายเงินเดือนให้กรรมการได้ไหม และจ่ายเท่าไรดี?

ประเด็นแรกสำหรับเรื่องนี้คือ ยกเรื่องของการวางแผนภาษีออกไปก่อน 
และมองหลักการที่แท้จริงใหม่เสียว่า

- กรรมการทำหน้าที่อะไร
- กรรมการควรได้รับเงินเดือนตามความเหมาะสม

ถ้าหากกรรมการทำงานจริง การจ่ายเงินเดือนให้กรรมการไม่ถือว่าเป็นปัญหาทางภาษีของธุรกิจครับ แต่ขอให้พิสูจน์ได้ว่า เป็นการจ่ายจริงที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่ใช่จ่ายเกินกว่าความจำเป็นของธุรกิจ


จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กรรมการได้ไหม และจ่ายเท่าไรดี?

ประเด็นตรงนี้ให้มองที่หน้าที่ของกรรมการเป็นหลัก
ถ้าหากมีการทำงานเงินเดือนปกติแล้ว การจ่ายค่าที่ปรึกษานั้นจะถือเป็นเงินได้ของกรรมการที่เพิ่มจากเงินเดือน (ถือเป็นประเภทเดียวกันคือประเภทที่ 1) แต่ถ้าหากกรรมการไม่มีเงินเดือน ส่วนนี้จะถือเป็นเงินได้ประเภทที่2 ของกรรมการ

หลักการตรงนี้ยังคงเหมือนกับการจ่ายเงินเดือนก่อนหน้านี้ นั่นคือ สนใจหน้าที่และค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานให้กับกิจการครับ


ซื้อรถยนต์ให้กรรมการได้ไหม และควรซื้อยังไง?

หากบริษัทมีฐานะการเงินที่ดี รายได้สูง การซื้อรถยนต์ให้กับกรรมการไม่ใช่เรื่องแปลก อาจจะมีรถประจำตำแหน่ง หรือ รถที่ใช้ในกิจการได้ แต่ถ้าหากฐานะไม่ดี รายได้ต่ำ คำถามที่อาจจะเป็นปัญหาสงสัย คือ กิจการเอาเงินจากไหนมาซื้อรถยนต์ให้กรรมการ

สิ่งที่ต้องระวังในตอนนี้ หากมีการซื้อรถยนต์ในชื่อกรรมการเลยนั้น ไม่สามารถเป็นรายจ่ายได้เพราะถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา ขัดกกับกฎหมายมาตรา 65 ตรี (3) ดังนั้นควรจะซื้อในนามบริษัทมากกว่า เพื่อให้สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้โดยการคิดค่าเสื่อมราคา หรืออาจจะพิจารณาเรืองการเช่ารถยนต์ประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งกู้ยืมเงินจากกรรมการได้ไหม คำตอบคือได้ แต่สิ่งทีต้องระวังคือ กรรมการคิดดอกเบี้ยบริษัทไหม และคิดเท่าไร?

หากมีการคิดดอกเบี้ยและจ่ายจริง ดอกเบี้ยจำนวนนั้นสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ แต่อย่าลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วยนะครับ

ส่วนกรรมการนั้นสามารถเลือกได้ว่า จะยื่นรายได้ดอกเบี้ยส่วนนี้หรือยอมให้หักภาษี 15% ไปแล้วจบกันได้เลย


จ่ายค่าอบรมให้แก่กรรมการได้ไหม คำตอบคือได้ ถ้าไปอบรมเพื่อนำมาพัฒนาบริษทั ถือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

นอกจากนั้น ถ้าการจ่ายค่าอบรมสัมมนาที่ว่า เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไข อาจจะสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มถึง 2 เท่าได้ในการคำนวณภาษี เรียกได้ว่าบริษัทประหยัดได้ถึง 2 ต่อกันเลยทีเดียว


จ่ายค่าประกันให้กับกรรมการไ้ด้ไหม จะเป็นรายจ่ายได้ยังไงบ้าง 

ประเด็นที่ต้องสนใจสำหรับเรื่องนี้เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ คือ
- จ่ายให้กับกรรมการทุกคนเท่านั้น บางคนไม่ได้
- มีระเบียบ มติ หรือการประชุมอนุมัติที่ชัดเจน
- จ่ายด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในการทำธุรกิจ

โดยค่าประกันที่จ่ายให้นั้น จะถือเป็นประโยชน์ของกรรมการ ต้องถือเป็นรายได้ของกรรมการด้วย แต่สามารถนำไปลดหย่อนประกันชีวิตได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดครับ


ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ

#ภาษีธุรกิจ #กรรมการ #ค่าใช้จ่าย
#ภาษีเงินได้นิติบุคคล #รายจ่ายธุรกิจ
#พรี่หนอมสอนภาษ๊ธุรกิจ