ใบเสนอราคา คือ เอกสารที่เราต้องออกให้ลูกค้า เพื่อพิจารณาราคาสินค้า/บริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ

หากลูกค้าต้องการก็จะเซ็นอนุมัติกลับมาเพื่อบอกว่าตกลงสั่งซือหรือว่าจ้างนั่นเอง

ใบเสนอราคาเป็นด่่านแรกของการขายสินค้าหรือให้บริการ ดังนั้นอย่าลืมใส่รายละเอียดสำคัญต่างๆให้ครบด้วยนะครั


ใบวางบิล หรือ ใบแจ้งหนี้ เรียกง่ายๆคือเอกสารที่ใช้ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ซึ่งจะเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการที่ให้เครดิต (เงินเชือ)

การวางบิลนั้นจะขึ้นอยู่กับวันรับวางบิลของทางลูกค้า ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบริษัท ดังนั้นควรเช็คให้ดี เพื่อที่จะได้รับเงินตามที่กำหนดไว้ และข้อมูลต่างๆต้องครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพือให้ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงิน


บิลเงินสด คือ เอกสารหลักฐานในการแสดงว่าได้รับชำระเงินแล้ว โดยผู้ขายหรือให้บริการจะเป็นคนออกให้ลูกค้า

โดยปกติแล้ว บิลเงินสดมักจะเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ เนื่องจากข้อความที่ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีรายชื่อคนรับเงิน ไม่มีชื่อผู้ซื้อ มีเพียงแค่รายละเอียดสินค้าเท่านั้น ซึ่งทำให้พิสูจน์ที่มาของการจ่ายเงินได้ยาก

แนะนำให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดผู้รับเงิน ผู้ซื้อสินค้าและบริการจะดีกว่า


ใบส่งของ คือ เอกสารการยืนยันการไ้ด้รับสินค้าของผู้ซื้อ แต่คนที่ออกคือผู้ขายสินค้า เพื่อใช้ในการส่งสินค้าและพิสูจน์ว่าได้ส่งมอบจริง

ถ้าธุรกิจเรามีออกใบส่งของอย่าลืมให้ลูกค้าเซ็นรับของพร้อมลงวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ


ใบกำกับภาษีเต็มรูป คือ เอกสารหลักฐานสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งออกได้เฉพาะผูที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จด VAT เท่านั้น

ทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องออกให้ใบกำกับภาษีแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด


ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นเอกสารสำคัญในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับกิจการที่มีการขายหรือให้บริการกับคนจำนวนมาก เช่น ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งหากธุรกิจเป็นแบบนี้ คุณสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้โดยที่ไม่ต้องขออนุมัติจากกรมสรรพากร

แต่สำหรับคนที่ไม่ใช่กิจการเช่นนี้ การขออนุมัตินั้นควรขอผ่านการใช้งาน เครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) เพื่อให้สะดวกกับการทำงานมากขึ้น

ทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด และยังต้องเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทันทีที่ได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าและรับบริการอีกด้วย


ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ

#เอกสารบัญชี #เอกสารภาษี
#ภาษีธุรกิจ #ความรู้ภาษีธุรกิจ
#พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ