อยากจะออกใบกำกับภาษีทั้งที มีเทคนิค 3 ข้อที่ควรทำ คือ
1. รายการในใบกำกับภาษีครบถ้วนที่ถูกต้อง
2. ห้ามเขียนเพิ่ม!! ถ้าออกใบกำกับด้วยคอมพิวเตอร์
3. รายละเอียดต่างๆ ไม่มีขีดฆ่า ไม่มีแก้ไข

ทำ 3 ข้อนี้รับรองสบายใจแน่นอน
แต่อย่าลิมไปจด VAT ก่อนนาจา

-----

รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี เช็คให้ดี!!

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” เห็นชัดจัดเต็ม
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคนขาย
3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคนซื้อ
4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี หรือ เล่มที่ (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

เพิ่มเติมตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
- ข้อ 2 และ 3 อย่าลืมระบุว่าเป็น "สำนักงานใหญ่" หรือ "สาขา"
- กรณีข้อ 3 ถ้าผู้ซื้อไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ได้ใช้ใบกำกับภาษี ไม่จำเป็นต้องกรอกเลขประจำผู้เสียภาษีหรือบัตรประชาชน

หมายเหตุ : ในรูปอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเป็น 7% นะครับ


หลักการง่ายๆ คือ
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ถือเป็นใบกำกับภาษี
ที่ไม่สามารถนำยอดภาษีซื้อมาใช้ได้

แต่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายของธุรกิจได้
ถ้าหากเป็นการจ่ายที่เกี่ยวข้องการทำธุรกิจ

ถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ทำธุรกิจ
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ หลักฐานการรับเงิน

แต่ถ้าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ใช้สิทธิภาษีซื้อได้
คือ การขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาแทน

-----

ถ้าคุณทำธุรกิจและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อยากจะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ไหม

คำตอบคือ ได้ โดยไม่ต้องขอใคร

ถ้าหากธุรกิจของคุณมีการขาย
หรือให้บริการกับคนจำนวนมาก
เช่น ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร

แต่ถ้าหากไม่ใช่
คุณจะสามารถขออนุมัติออกได้ 
ผ่านการขอออกใบกำกับภาษีผ่านเครื่อง POS
หรือเครื่องบันทึกการเก็บเงินจากกรมสรรพากร

-----

ข้อความที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ
1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” หรือ "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"
2. ชื่อ หรือ ชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
3. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี เลขที่ เล่มที่ (ถ้ามี)
4. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
5. ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุว่า "ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว"
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี


ติดตามความรู้เรื่องภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ที่แฟนเพจ พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line @BizTaxThai หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/p/@biztaxthai ครับ

#ใบกำกับภาษี #ใบกำกับภาษีเต็มรูป
#ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป
#ภาษีมูลค่าเพิ่ม
#พรี่หนอมสอนภาษีธุรกิจ