สำหรับแฟนเพจพี่ต้าร์ที่กำลังทำคิดจะเปิดธุรกิจใหม่หรือทำธุรกิจอยู่แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจ SME ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการหาบัญชีเงินฝากดีๆสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมสังเกตมาก็คือ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มันไม่ค่อยเยอะ ก็เลยมองว่าใช้บริการธนาคารไหนก็ได้ ก็เลยเลือกใช้บริการธนาคารที่มีสาขาเยอะๆ จะได้สะดวกสบายเวลาไปทำธุรกรรม

แต่ถ้าเราลองสำรวจพฤติกรรมของคนยุคใหม่จะเห็นได้ว่า สมัยนี้เราเองก็ไม่ได้ไปธนาคารกันบ่อยเพราะเสียเวลาในการรอคิวกันมาก เวลาจะโอนเงิน รับเงินหรือจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆก็ใช้ระบบ Online กันมากขึ้น แค่เพียงเปิดมือถือหรือคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ Internet ก็ทำธุรกรรมทางการเงินได้แล้ว และเมื่อพฤติกรรมการใช้บริการทางธนาคารเราเปลี่ยนไป แสดงว่าจำนวนสาขาธนาคารอาจจะไม่ใช่ประเด็นในการเลือกใช้บริการอีกแล้ว และเราอาจจะกลับมาดูว่าฝากเงินไว้กับที่ไหนจะได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่า

คำถามคือ “ถ้าเช่นนั้น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนิติบุคคลที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะล่ะ?”

คราวนี้ผมก็พบว่าทางธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เขามีโครงการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคลที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.40% โดยมีเงื่อนไขก็คือการเปิดบัญชีครั้งแรกอยู่ที่ 1 ล้านบาท ผมก็เลยไปหาข้อมูลดูว่าถ้าเทียบกับออมทรัพย์ปกติและธนาคารทั่วไปนั้นมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง ตารางข้างล่างนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างบัญชีประเภทต่างๆครับ

จะเห็นได้ว่าตอนนี้บัญชีเงินฝากนิติบุคคลแบบ Biz-Saving เมื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์เองและบัญชีของธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆนั้นมีความแตกต่างในแง่ประโยชน์ต่างๆดังนี้ครับ

1. ให้ประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าในทุกขนาดธุรกิจ

หากเราไปสำรวจดูอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคลของธนาคารขนาดใหญ่ทั่วไป เขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุดสำหรับวงเงินต่ำกว่า 50 ล้านบาท ถ้าอยากจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมก็ต้องฝากมากกว่านั้น ซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำธุรกิจประเภท SME ก็อาจจะไม่ได้ฝากมากขนาดนั้น เราอาจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีเงินฝากเพียงแค่ 1-2 ล้านบาทในบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แถมชำระบิลได้ไม่อั้น บัญชีเงินฝากประเภท Biz-Saving นี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับเราค่อนข้างมากในเรื่องผลประโยชน์ให้กับลูกค้าในทุกขนาดธุรกิจนะครับ

2. ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีอื่น

อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารขนาดใหญ่ทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ 0.10% - 0.375% ขึ้นอยู่กับธนาคารนะครับ แต่สำหรับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สูง โดยบัญชีประเภท Biz-Saving จะให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 1.40%

3. ให้ดอกเบี้ยโดยมองจากยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยในแต่ละเดือน

ข้อดีของบัญชีนี้คือจะคิดดอกเบี้ยและจ่ายให้เป็นรายเดือนนะครับ ซึ่งแตกต่างจากบัญชีทั่วๆไปที่จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยการให้ดอกเบี้ยนั้นจะคิดจากยอดเงินฝากเฉลี่ยในเดือนนั้นๆ เช่น บางเดือนเราอาจจะมียอดคงเหลือแค่ 8 แสนบาท แต่ในระหว่างเดือนมีบางวันมีเงินฝาก 2-3 ล้านบาท ทางธนาคารก็จะถัวเฉลี่ยกันไป ซึ่งถ้าหากออกมาแล้วมากกว่า 1 ล้านบาท ธนาคารก็จะมอบดอกเบี้ยให้ที่อัตรา 1.40% นะครับ แต่ถ้าไม่ถึงก็จะให้ 0.875% ซึ่งก็ยังมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารทั่วไปอีกด้วย

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการทำธุรกรรมอย่างทันสมัย

โดยปกติแล้วการทำธุรกิจนั้นย่อมมีการโอนเงินระหว่างเรากับคู่ค้าอยู่เสมอและหลายๆครั้งลูกค้าก็จะสอบถามเราว่าเราใช้บริการธนาคารอะไร ซึ่งเขาจะชอบใจมากหากเราใช้ธนาคารเดียวกับเขาเพราะเวลาโอนเงินหากันก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียม ลูกค้านิติบุคคลหลายๆเจ้าก็เลยเปิดบัญชีรองรับไว้หลายๆแห่งเพื่อทำธุรกิจ ซึ่งบางทีมันซ้ำซ้อนและกลายเป็นต้นทุนการจัดการของบริษัทเราเองค่อนข้างมาก

สิ่งที่ผมอยากแนะนำคือในสมัยนี้เราสามารถใช้บริการรับเงินโอนได้โดยที่คู่ค้าเราเสียค่าธรรมเนียมในการโอนในราคาที่ถูกลงทั่วประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ ตรงนี้จะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ที่ขายของ Online และลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากเดิมที่โอนเงินเสียค่าธรรมเนียมถึง 25-35 บาท กลายเป็นไม่ต้องเสียเลยหรือเสียอย่างมากสุดแค่ 10 บาท

วิธีการก็คือเราต้องผูกบัญชีออมทรัพย์กับหมายเลขนิติบุคคลของบริษัท โดยการยื่นเรื่องผูกบัญชีที่ธนาคาร เพียงแค่เตรียมเอกสารดังนี้ครับ

  1.   ใบคำขอสมัคร Business PromptPay > Download
  2.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / passport กรรมการบริษัท / ผู้กระทำการแทน
  3.   สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / สำเนาเช็ค
  4.   หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
  5.   สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  6.   หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง) > Download

และอย่าลืมเวลาส่ง Invoice ให้ลูกค้าอาจจะแจ้งทั้งหมายเลขบัญชี และ หมายเลขนิติบุคคลบริษัทหากลูกค้าต้องการโอนผ่านพร้อมเพย์นะครับ

ข้อสรุปจากการ Review

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Biz-Saving ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นั้น เหมาะสำหรับลูกค้าธุรกิจในทุกขนาดธุรกิจ เปิดบัญชีครั้งแรกด้วยยอดเงิน 1 ล้านบาท และมียอดเงินฝากถัวเฉลี่ยในแต่ละเดือนเพียง 1 ล้านบาท ก็จะได้รับดอกเบี้ยถึง 1.40% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคลของธนาคารอื่นๆโดยทั่วไ