อยากมีหลักประกันใช่ไหม แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะลงทุนไปด้วยในเวลาเดียวกัน?

ปัจจุบัน การทำประกันสามารถทำควบคู่ไปกับการลงทุนในกองทุนรวมได้ โดยมีลักษณะเฉพาะเรียกว่าประกันแบบ Unit Linked ซึ่งประกันประเภทนี้จะมีการแบ่งค่าเบี้ยเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งแบ่งไปลงในประกัน และอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไปลงทุนในกองทุนรวม เรียกได้ว่าเป็นการวางแผนการเงินอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือการจัดพอร์ตอัตโนมัติระหว่างการลงทุนและประกันชีวิตได้ด้วย ตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าการซื้อประกันชีวิตและการซื้อกองทุนรวมแยกกันอย่างเห็นได้ชัด

ขออนุญาตยกตัวอย่าง TMB Wealthy Link เป็นตัวอย่างในวันนี้

ผลิตภัณฑ์ TMB Wealthy Link เป็นประกัน ในลักษณะของ Unit Linked คือเป็นการทำประกันควบกับการลงทุน โดยเงินที่จ่ายเข้าไปจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เบี้ยประกันภัยหลัก เบี้ยประกันภัยลงทุน และหากต้องลงทุนเพิ่มในภายหลังก็สามารถทำได้ เราเรียกว่า เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

เบี้ยประกันภัยหลัก คือ เบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆ ตามที่สัญญากำหนด ซึ่งเราจะได้รับผลประโยชน์จากทุนประกันเมื่ออายุครบ 99 ปีหรือเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยในส่วนนี้ก็จะมีข้อดีคือสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับการขาดรายได้ของคนที่อยู่ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัว โดย สามารถนำค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เบี้ยประกันภัยลงทุน คือ เบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นการลงทุนเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆ พร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ซึ่งจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพจากบลจ.ชั้นนำต่างๆ มากมาย

โดยในส่วนของ TMB Wealthy Link ก็มีให้เลือกหลากหลายดังนี้

1. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID : UOB Income Daily)

2. กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF : TMB Bond Fund)

3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู (ABV : Aberdeen Value Fund)

4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG : Aberdeen Growth Fund)

5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM : Aberdeen Small Cap)

6. กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50 : TMB SET50)

7. กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG : TMB Global Quality Growth)

8. กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders (TMBAGLF : TMB Asian Growth Leaders Fund)

9. กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME : TMB Global Income Fund)

โดยการลงทุนในส่วนนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนกองทุนได้อย่างอิสระและไม่เสียค่าธรรมเนียมตามแต่ความต้องการของเรา เช่น ปรับสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุเพื่อปรับความเสี่ยงให้เหมาะสม ปรับลักษณะการลงทุนตามสภาพตลาด หรือทยอยลงทุนทุกเดือนตามวิธีของ DCA (Dollar Cost Average) และเมื่อครบ 2 ปี ผลตอบแทนจากการลงทุนก็สามารถไถ่ถอนได้ตามต้องการและไม่ติดเงื่อนไขอีกด้วย ตรงจุดนี้ถือเป็นข้อดีของ TMB Wealthy Link เลย เพราะผลตอบแทนตรงส่วนนี้สามารถไปต่อยอดได้ตามความต้องการของเราเอง เช่น อนาคตหากเราเห็นสินทรัพย์อื่นน่าลงทุนอย่างอสังหาริมทรัพย์ เราก็นำเงินตรงนี้ออกไปลงทุนได้ เหมือนมีเงินลงทุนสำรองอยู่ตลอดเวลา

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ คือ เบี้ยที่จ่ายในกรณีที่ลูกค้าต้องการลงทุนเพิ่ม โดยสามารถลงทุนเพิ่มเมื่อไรก็ได้ ซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 150 ล้านบาทต่อกรมธรรม์เลยทีเดียว

ลักษณะของ TMB Wealthy Link จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างประกันและการลงทุน โดยเราสามารถได้รับความคุ้มครองและสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวได้ด้วย แถมยังสามารถเลือกลงทุนได้อย่างอิสระ ปรับพอร์ต และเลือกลงทุนได้ตามความต้องการอย่างเต็มที่ โดย TMB Wealthy Link จะเป็นการวางแผนชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในแง่ของประกันและการลงทุน ทำให้เราสามารถเห็นภาพการวางแผนการเงินและการวางแผนอนาคตของเราได้ชัดเจนมากขึ้นในผลิตภัณฑ์เดียว

แล้ว Unit Linked แบบนี้เหมาะกับใครบ้าง?

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบนี้ตอบโจทย์กับนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วรู้สึกอยากมีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น อยากมีความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น โดยประกันชีวิตในส่วนที่เพิ่มมาจะช่วยให้ความคุ้มครองได้ตามความต้องการซึ่งตรงนี้เราสามารถออกแบบได้เองว่าอยากได้ความคุ้มครองเท่าไหร่ นอกจากนี้ Unit Linked ยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนออกไปอีกด้วย เพราะการลงทุนในกองทุนรวมเพียงอย่างเดียวอาจจะมีความเสี่ยงจากความผันผวน แต่การลงทุนควบประกันจะทำให้เงินส่วนที่แบ่งมาลงเป็นเบี้ยประกันชีวิตนั้นมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือเงินส่วนนี้จะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนตามความคุ้มครองที่เลือกไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมากเท่าการลงทุนในขาของกองทุนรวม แต่ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดขาลงได้ดี

เปรียบเทียบกันให้เห็นอีกครั้ง
ระหว่างการลงทุนผ่านกองทุนรวมกับ 'TMB Wealthy Link'

มั่นคงด้วยประกันชีวิต และแถมความมั่งคั่งด้วยกองทุนรวม TMB Wealthy Link จึงอาจจะเป็นคำตอบของคนที่กำลังมองหาการวางแผนอนาคตอย่างผสมผสานด้วยประกันชีวิตและการลงทุนในโครงสร้างเดียวกัน

หมายเหตุ : รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • หากสนใจ TMB Wealthy Link สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tmbbank.com/twl/inv
  • หรือปรึกษา ขอคำแนะนำได้ฟรีที่ TMB ทุกสาขา

"สร้างความมั่นคงอย่างมั่งคั่งตั้งแต่วันนี้ ด้วยการวางแผนอนาคตตั้งแต่เนิ่นๆ นะจ๊ะ ปล่อยเวลาให้ไหลผ่านไปเรื่อยๆ ระวังจะช้าเกินการณ์นะเอ้อ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก"

ลงทุนศาสตร์ - Investerest

บทความนี้เป็น Advertorial