Latest Posts

icon calendarJune 21, 2023 7:45 pm

มีคู่ทั้งที เอาไงดีกับ “ทะเบียนสมรส” จด หรือ ไม่จด เมื่อสถิติเผย อัตราการหย่าร้างเกือบครึ่ง

การจดทะเบียนสมรสนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของคน 2 คนสมัครใจใช้ชีวิตด้วยกัน ยังเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อจะตัดสินใจแยกกัน จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมาย จะโดยสมัครใจหรือดำเนินการทางศาลก็แล้วแต่คู่ใครคู่มัน ดังนั้น เมื่อคิดจะจดทะเบียนสมรสจึงต้องพิจารณาผลทางกฎหมายให้ดีๆ

error: