Latest Posts

icon calendarMay 15, 2023 5:20 pm

‘ใต้ผืนดินของคุณคือทองคำ’ คำแนะนำที่ ’ทิม-พิธา’ ได้รับเมื่อครั้งหนึ่งได้นั่งทานข้าวกับมหาเศรษฐี ‘วอร์เรน บัฟเฟตต์’

ครั้งหนึ่งทิมก็เคยมีโอกาสได้ไปนั่งทานมื้อค่ำกับบัฟเฟตต์ด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่ทิมเรียนปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจที่ MIT

error: