Latest Posts

icon calendarJune 16, 2022 11:12 am

ทำยังไงดี? ถ้าผลตอบแทนกองทุนที่เราเลือกไม่เป็นตามที่คิด

ในช่วงที่การลงทุนผันผวนอย่างต่อเนื่อง หลายคนเปิดดูพอร์ตตัวเองแล้วอาจจะรู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ คล้ายว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่จริง ๆ แล้วมันคือความสงสัยว่า สิ่งที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้ หรือแผนการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า หรือว่าเราจะเลือกกองทุนผิด ทำให้ชีวิตไม่เป็นไปตามที่คิดกันแน่

error: