ธ.ออมสิน

พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 

ไม่ต้องลงทะเบียน

ธ.ทหารไทย

พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 

ลงทะเบียนที่ https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html

ธ.กรุงเทพ

พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือน

ลงทะเบียนที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update

ธ.ไทยพาณิชย์

พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 4 เดือน

ติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ 0-2777-7777

ธ.กรุงไทย

พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 

ลงทะเบียนที่ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan//419

ธ.กสิกรไทย

1. พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน

2. ลดยอดผ่อนต่องวด 50% 12 เดือน 

ลงทะเบียนที่ LINE @ : @KBankLive โดย พิมพ์ @help ลงในไลน์แอด

ธ.กรุงศรีอยุธยา

1. พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน

2. ลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด 12 เดือน

3. พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด 6 เดือน

ลงทะเบียนที่ https://www.krungsri.com/bank/th/Contact/coronavirus-covid-19-contact.html?utm_source=home

ธอส.

1. พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือน

2. พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 1 ปี

3. พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี  6 เดือน

ลงทะเบียนที่ https://apiplatform.ghbank.co.th/covidnpl หรือ แอป  GHB ALL

ธ.ทิสโก้

1. พักชำระเงินต้น-จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือน

2. พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย 3 เดือน

ลงทะเบียนที่ https://www.tisco.co.th/th/fi-support.html

ขอบคุณครับ

บ.ก.aomMONEY


ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/