หลังจากครม.เห็นชอบอนุมัติมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน วงเงินกว่า 150,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยโอนเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เกษตรกรประมาณ 10 ล้านคน แบ่งเป็น

  1. กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง จำนวน 8.4 ล้านคน
  2. เป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้าน

เพื่อสร้างความสะดวกสบายและช่วยกลุ่มเกษตรกรในส่วนของการลงทะเบียน วันนี้ทางทีม aomMONEY ได้สรุป "วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร" มาให้แล้ว โดยมีขั้นตอนง่ายๆ และรายละเอียดดังนี้

1. ตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

โดยสามารถตรวจสอบผ่านทาง http://farmer.doae.go.th/ โดยกรอบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และคลิกที่คำว่า “ค้นหา” ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้

สำหรับท่านที่ไม่พบข้อมูลในระบบ ต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือช่องทาง https://www.doae.go.th/ ก่อนวันที่ 15 พ.ค.2563 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ในการรับสิทธิ์เยียวยาดังกล่าว

2. เกษตรกรที่มีสิทธิ์ คือ เกษตรกรรายเดิม - แปลงเดิม

โดยตัวเกษตรกรสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ดาวน์โหลด คลิก ขั้นตอนนี้เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดจากโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนได้ทันที

3. หลังจากโหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook (คลิก)

เกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลและรับทราบรายละเอียดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

  1. ข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา อาทิ เนื้อที่ ที่ตั้ง ชนิด พันธุ์พืช และประเภทการทำเกษตร 
  2. ติดตามสถานะการแจ้งปลูก 
  3. ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร 
  4. การคาดการณ์ผลผลิต เมื่อดำเนินการเสร็จถือเป็นการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ 4 ขั้นตอนดังกล่าวนอกจากเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรที่ต้องมาติดต่อกับทางธนาคาร ลดปัญหาการติดและแพร่เชื้อ COVID-19และการเว้นระยะห่างทางสังคม

4. ขั้นตอนการจ่ายเงิน

ทาง ธ.ก.ส.จะรับข้อมูลจากผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  1. เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ 
  2. เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป คาดว่าเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย

และนี่คือ "วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร" ที่ aomMONEY นำมาฝากเพื่อนๆ กันครับ สุดท้ายอยากฝากไว้ว่าเกษตรกรเป็นอีกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาตรการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากในการเยียวยาเกษตรกร ถือเป็นอีกมิติในการต่อฐานเติมยอดช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ aomMONEY เชื่อว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ

ขอบคุณครับ

บ.ก.aomMONEY

ติดตามความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจาก aomMONEY

Website : www.aomMONEY.com

Youtube : https://www.youtube.com/AommoneyTH

กลุ่มกองทุนไหนดี : https://www.facebook.com/groups/SelectedFund/