ช่วงที่ผ่านมาอภินิหารเงินออมเจอเคสวางแผนเกษียณของคุณพี่ 2 คน จากภาพรวมเรื่องวิธีจัดการเงินการเงินมีความน่าสนใจ จึงขออนุญาตคุณพี่ทั้งสองนำเรื่องราวบางส่วนมาเล่าให้แฟนเพจฟังเป็นแนวทางวางแผนการเงินของตัวเองนะคะ

สิ่งที่พี่ทั้งสองคนมีเหมือนกัน คือ อายุ 40++ , สาวโสดและไม่มีหนี้สิน ดูจากรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินแล้วสามารถเก็บเงินเกษียณได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าคุณพี่ทั้งสองคนต้องการวางแผนเกษียณเหมือนกัน แต่แนวทางจัดการเงินแตกต่างกัน

ภาพรวมเรื่องการเงินในพีระมิดการเงิน?

ถ้าโครงสร้างเป็นแบบสามเหลี่ยม เริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบน บริเวณฐานด้านล่างของเราจะมี 2 เรื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชีวิต คือ

เงินฉุกเฉิน (ล่างซ้าย) : เร่งด่วนถอนเงินส่วนตัวมาใช้ได้ทันที

ประกันชีวิต (ล่างขวา) : เผื่ออายุสั้นเสียชีวิตเร็วกว่าที่คิด มีเงินก้อนมาดูแลครอบครัว ถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล มีเงินจ่ายค่ารักษา

ส่วนช่องตรงการกลางเป็นเป้าหมายการเงินว่าเราต้องการใช้เงินทำอะไรบ้าง ในระยะสั้น กลาง ยาว จำนวนเงินเท่าไหร่ เพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้ควรเก็บเท่าไหร่เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น

ส่วนข้างบนสุดเป็นการสะสมความมั่งคั่งเพื่อเก็บไว้ใช้เองหรือส่งต่อมรดกให้คนในครอบครัว ซึ่งแต่ละคนมีโครงสร้างของ ?นี้แตกต่างกัน ของคุณพี่ทั้งสองคนเป็นแบบนี้

คุณพี่คนแรก

=> มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพรวม 8 เล่ม 

=> สินทรัพย์การลงทุนมี 28% ของความมั่งคั่งสุทธิ

คุณพี่คนที่สอง

=> ไม่มีประกันชีวิตและไม่มีประกันสุขภาพ 

=> สินทรัพย์การลงทุนมี 73% ของความมั่งคั่งสุทธิ

สินทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสม

เงินส่วนนี้เราจะใช้ตอนเกษียณ หลังจากไม่มีงานทำแล้วจะนำเงินจากการลงทุนมาใช้จ่าย สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมรู้ได้ด้วยการตรวจสุขภาพทางการเงิน (อ่านได้ในบทความ วางแผนจัดการเงิน เราทำเองได้ง่ายมากๆ https://bit.ly/2W0zqL5) ซึ่งวิเคราะห์เรื่องการลงทุน คือ…

(สินทรัพย์ลงทุน / ความมั่งคั่งสุทธิ) x 100 ผลลัพธ์ที่ได้ควรมีมากกว่า 50% 

แนวคิดในการจัดการเงินแตกต่างกัน

แม้ว่าทั้งสองคนมีเป้าหมายเกษียณเหมือนกัน แต่วิธีจัดการเงินและสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมนั้นไม่เหมือนกัน 

=> คุณพี่คนแรก

จัดเต็มประกันชีวิตมีทุนประกันเพียงพอกับความต้องการแล้ว มีประกันสังคมและประกันสุขภาพดูแลเรื่องการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล เพื่อให้แผนเกษียณเป็นไปตามที่คิดไว้ ควรเติมเรื่องการลงทุนที่ทำให้เงินเติบโต สินค้าการเงินควรเป็นกองทุนรวม

=> คุณพี่คนที่สอง

แม้ว่าไม่ทำงานก็สามารถอยู่ได้ด้วยเงินปันผล ซึ่งแต่ละปีได้รับไม่เท่ากัน ความน่ากังวลอยู่ที่การเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล เพราะจะต้องถอนเงินจากการลงทุนมาใช้จ่าย แนวคิดในการวางแผนจึงเน้นไปที่การหาวิธีรักษาเงินต้นให้อยู่นานที่สุด สินค้าการเงินควรเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายและประกันบำนาญเพื่อสร้างความอุ่นใจว่าจะได้รับเงินแน่นอนหลังเกษียณเท่าไหร่

แนวทางการวางแผนเกษียณมีมากมาย แต่วิธีไหนเหมาะสมกับเรานั้น ควรเข้าใจสภาพการเงินในปัจจุบันของตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างไร โดยการตรวจสุขภาพการเงิน(จากลิงค์ที่ให้ไปข้างบน) จากนั้นค่อยเลือกสินค้าทางการเงินและลงมือทำตามแผนนะคะ

------------

PR : E-book , หนังสือเล่ม วิธีจัดการเงินขั้นเทพฉบับลงมือทำและ Workshop ที่เชียงใหม่กับแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้เลยจ้า https://bit.ly/2Dvegib

เพจอภินิหารเงินออม