ในทุกๆปี สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร ฟรีแลนซ์ หรือ ไม่ว่าใครก็ตามที่มีรายได้จากการทำงาน นั่นคือเรื่องที่ชวนน่ารำคาญใจให้ปั่นป่วนที่เรารู้จักกันในชื่อว่า “ภาษี”

คำคมที่บอกไว้ว่า “สิ่งที่ทุกๆคนหนีไม่พ้น นั่นคือ ความตายและภาษี”  สอนให้เรารู้ว่าในเมื่อความตายเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอเพียงครั้งเดียวในชีวิต แต่ภาษีกลับเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายหลายๆครั้งนับไม่ถ้วน ดังนั้นถ้าหากหนีไม่พ้นแล้ว สิ่งที่เราควรจะทำก็คือการวางแผนภาษีนั่นเองครับ

เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแบบนี้ (2 วันสุดท้ายของปี 2558) @TAXBugnoms เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ หลายคนคงกำลังวางแผนลดหย่อนภาษีอยู่ใช่ไหมครับ ดังนั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมา Update กันอีกสักทีครับว่า “ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้วางแผนลดหย่อนถูกต้องและครบถ้วนคร้าบ

ขออนุญาตทบทวนความเข้าใจกับอีกทีนะครับว่า เจ้ารายการค่าลดหย่อนที่ว่านั้นนั้น คือ “รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว” ซึ่งมาจากวิธีการคำนวณตามนี้ครับ

ซึ่งถ้าเราคำนวณตามวิธีแรก เราจะพบว่า เงินได้สุทธิของเรายิ่งสูงขึ้นมากเท่าไร ยิ่งต้องเสียเพิ่มขึ้นเท่านั้น เช่นถ้าหากเราคำนวณเงินได้สุทธิออกมาได้ 1 ล้านบาท เราก็ต้องเสียภาษีสูงถึง  115,000 บาทนั่นเองครับ

จากวิธีการคำนวณและอัตราภาษีที่ว่ามานี้ ทำให้หนทางในการวางแผนประหยัดภาษีนิยมที่สุดคือการเพิ่ม "ค่าลดหย่อน" ให้มากที่สุด เพื่อให้เงินได้สุทธิของเราลดลงและเสียภาษีน้อยลงนั่นเองครับ

ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งมีรายได้ต่อปี 500,000 บาท แต่รู้ทั้งรู้ว่าหักค่าใช้จ่ายได้แค่ตามที่กฎหมายกำหนด คือ 40% ของรายได้แต่สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนคนนี้ต้องทำ คือ การหาค่าลดหย่อนมาเพิ่มเติม ซึ่งประกอบไปด้วยรายการทั้งหมด 18 รายการ โดย TAXBugnoms ขอแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ครับ

กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัว + ครอบครัว
และการเป็นคนดีศรีสังคม

สำหรับค่าลดหย่อนในกลุ่มแรกนี้ จะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเราครับ ซึ่งเป็นค่าลดหย่อนที่สามารถหยิบจับขยับเข้ามาใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เรามีคุณสมบัติตามที่ว่ามา เราก็ได้สิทธิเดี๋ยวนั้นเลยครับ

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวจำนวน 30,000 บาท

คือ ค่าลดหย่อนสำหรับคนมีเงินได้ทุกคนที่ยื่นแบบแสดงรายการ แค่เพียงเรายื่นแบบแสดงรายการก็สามารถใช้สิทธิค่าลดหย่อนนี้ได้เลยครับ

2. ค่าลดหย่อนคู่สมรสจำนวน 30,000 บาท

คือ ค่าลดหย่อนของคู่สมรส (ตามกฎหมาย) กรณีที่คู่สมรส (สามี-ภรรยา) ของเราที่ไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้และเลือกยื่นแบบแสดงรายการรวมกันในการคำนวณภาษี เราจะได้สิทธิค่าลดหย่อนส่วนเพิ่มจากส่วนนี้ทันทีครับ

3. ค่าลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตรจำนวน 15,000 บาทและ 2,000 บาท

โดยคำว่า “บุตร” หมายถึง บุตรโดยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ คนละ 15,000 บาท และหักได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน (นับเฉพาะทีมีชีวิต) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ครับ

- บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี
- ถ้าอายุอยู่ในระหว่าง 21-25 ปี ต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ขึ้นไป
- บุตรต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

ส่วนค่าลดหย่อนการศึกษาบุตรนั้น มีสำหรับบุตรที่กำลังศึกษาภายในประเทศ โดยจะได้รับค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีกคนละ 2,000 บาท โดยคำว่าการศึกษาหมายถึงตั้งแต่ ชั้นอนุบาลไปจนถึงปริญญาเอก (ไม่รวมชั้นเตรียมอนุบาล)

4. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่สมรส คนละ 30,000 บาท

ถ้าหากเราหรือคู่สมรสมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท เราก็จะมีสิทธิหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูได้คนละ 30,000 บาท นั่นหมายความว่าถ้าเราเลี้ยงดูถึง 4 คนก็จะได้รับสิทธิสูงสุดถึง 120,000 บาทครับ

แต่มีเงื่อนไขนิดนึงในกรณีของพ่อแม่ของคู่สมรสที่จะนำมาลดหย่อนนั้น เราจะสามารถนำมาลดหย่อนได้ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้เท่านั้นครับ

นอกจากนั้น คุณพ่อคุณแม่จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง (แบบ ลย.03) ว่าลูกคนไหนเป็นคนเลี้ยงดู และสิทธิในการเลี้ยงดูนั้นจะสามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวครับ เช่น พี่น้องสองคน คนโตใช้สิทธิลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อ คนเล็กก็ไม่สามารถใช้สิทธิเลี้ยงดูพ่อแล้วครับ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เฉพาะแม่ หรือถ้าคนโตใช้สิทธิทั้งคุณพ่อคุณแม่ ลูกคนเล็กก็ไม่มีสิทธิแล้วครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 2 วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับลูกกตัญญู!

5. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่จำนวน 15,000 บาท

เน้นว่า ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นครับ ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หากเรามีการซื้อประกันสุขภาพให้ท่าน สามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนได้สูงสุดถึง 15,000 บาท และค่าเบี้ยประกันสุขภาพนี้สามารถแบ่งกันสำหรับลูกหลายๆคนได้ด้วยครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 2 วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับลูกกตัญญู!

6. ค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 60,000 บาท

ถ้าหากเราเป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือคนทุพพลภาพที่มีใบรับรองแพทย์ เราสามารถนำมาหักลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่นำมาลดหย่อนนั้นต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีครับ

และในกรณีที่คนพิการหรือคนทุพพลภาพเป็น พ่อแม่ - บุตร – คู่สมรส ของเรา เราสามารถใช้สิทธิได้ทั้งสองส่วนครับ เช่น คู่สมรสไม่มีรายได้