Latest Posts

icon calendarSeptember 7, 2022 10:54 am

มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 ประกันออมทรัพย์ออมสั้น มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ สมัครเองง่าย ๆ ทางออนไลน์

ไทยประกันชีวิต ออกแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตัวใหม่ชื่อ ‘มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5’ จุดเด่นอยู่ที่มีเงินคืนสูง จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 5 ปี มีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี ครบสัญญาได้เงินคืนก้อนใหญ่ ลดหย่อนภาษีได้ สมัครเองง่าย ๆ ทางออนไลน์

icon calendarJune 9, 2022 2:15 pm

5 กลยุทธ์หลักในการเติบโต ที่ทำให้ไทยประกันชีวิตเป็นหุ้น IPO ที่น่าลงทุน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต การเสนอขาย IPO ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

error: