"แผนการเงิน ไม่มีไม่ได้" เพราะรายรับของเราไม่ได้เข้ามาตลอด ต่างกับรายจ่ายที่ต้องมีทุกวัน ดังนั้นชีวิตของเราจึงจำเป็นต้องวางแผนการเงิน เพื่อบริหารรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย จะได้มีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน รวมไปถึงการใช้ชีวิตสบายๆ หลังเกษียณนั่นเอง

แต่คนทั่วไปมักจะคิดว่าการวางแผนการเงิน คือเรื่องของการเก็บออมเงินและลงทุนเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำอันดับแรกก็คือ "การกระจายความเสี่ยง" เพราะถ้าเราขาดสิ่งนี้ ต่อให้วางแผนการเงินมาดีแค่ไหนก็พังแน่นอน วันนี้ aomMONEY อยากชี้ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของกระจายความเสี่ยง เพื่อแผนการเงินที่มั่นคงครับ

การกระจายความเสี่ยงคืออะไร?

การกระจายความเสี่ยง ก็คือการแบ่งความเสี่ยงไปให้คนอื่น แทนที่เราจะรับไว้เองทั้งหมด อย่างในโลกของการลงทุน เราก็ควรกระจายพอร์ตสู่การลงทุนหลายประเภท เช่น เงินฝาก/พันธบัตร ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือหุ้น ที่มีความเสี่ยงสูง ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขาดทุน อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่มาถัวเฉลี่ยกำไรบ้าง ในชีวิตของเราก็มีคนอาสาเป็นตัวแทนรับความเสี่ยงเช่นกัน โดยมาในรูปแบบของ "ประกัน" ต่างๆ

ทำไมการกระจายความเสี่ยง ถึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการวางแผนการเงิน?

ลองนึกถึงเวลาที่เราสร้างบ้าน อุตส่าห์ก่ออิฐฉาบปูนอย่างดี แต่ถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรงพอ บ้านก็ต้องทรุดแน่นอน การวางแผนการเงินก็เช่นกัน หลายคนวางแผนรัดกุม มีเงินออมสำรองฉุกเฉิน เงินออมเพื่อเกษียณ เงินออมเพื่อการลงทุน ฯลฯ แต่ลืมกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตหรือทรัพย์สิน วันนึงถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น เจ็บป่วยร้ายแรง บ้านไฟไหม้ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เราก็ต้องไป "รบกวน" เงินออมก้อนอื่นๆ ที่มี ทำให้แผนการเงินที่อุตส่าห์วางแผนมาอย่างดิบดี ต้องพังไม่เป็นท่า

อยากกระจายความเสี่ยงต้องทำอย่างไร?

1. ลิสต์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเจอ ทั้งในแง่ของสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน เช่น

- นาง A มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นมะเร็ง เพราะมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อน

- นางสาว B มีความเสี่ยงที่อยู่อาศัยจะเกิดอัคคีภัย เพราะบ้านอยู่ติดกับร้านส่งแก๊ส

- นาย C มีความเสี่ยงที่รถยนต์จะเสื่อมสภาพเร็ว เพราะทำอาชีพขับรถส่งของ

2. มองหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่เรามี เช่น ถ้ามีความเสี่ยงเจ็บป่วย ก็ควรซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ, ถ้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สิน ก็ควรซื้อประกันที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์ ฯลฯ

3. คำนวณเบี้ยประกันที่คิดว่าเราจะจ่ายไหว เพื่อวางแผนประกันที่เหมาะสม

การซื้อประกันต่างๆ อาจดูเหมือนไม่จำเป็น แต่จริงๆ แล้วมันคือสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราควรทำเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะมีแล้วไม่ได้ใช้ ยังดีกว่าต้องใช้แล้วไม่มี วันนี้ลองถามตัวเองดูครับว่า "เรามีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วลงมือกระจายความเสี่ยงนั้นหรือยัง?"