ถ้าพูดถึงเรื่องเงินมรดก แน่นอนว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตกองมรดกก็ย่อมตกแก่ทายาทโดยทันทีตามกฎหมาย แต่เพื่อนๆ ทราบกันไหมครับว่า “ถ้าเรารับมรดก เราก็ต้องรับหนี้สินของผู้เสียชีวิตด้วย”เพราะตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1600 กล่าวว่า

“หนี้สินทั้งหมด ที่เจ้าของมรดกได้ก่อไว้ก่อนเสียชีวิต ถือเป็นมรดกเช่นกัน”

โดย aomMONEY ขอสรุปข้อมูลสั้นๆ ตามนี้ครับ

1) หนี้สินถือเป็นมรดกอย่างหนึ่ง

ใครที่ได้รับมรดกเท่ากับว่าต้องรับภาระหนี้สินของผู้ตายด้วย เพราะเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้กับทายาทได้เท่ากับมรดกที่ได้รับเท่านั้น หากผู้ตายมีแต่หนี้สินและไม่มีทรัพย์สินมรดกเลย ทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ส่วนนั้น แต่หากมีมรดกเกินกว่าหนี้สิน ทายาทต้องนำเงินมาชดใช้หนี้สินที่มีทั้งหมดก่อน จากนั้นค่อยนำมรดกมาแบ่ง

2) ทายาทจ่ายหนี้จำนวนเท่ากับมรดกที่มี

เจ้าหนี้สามารถทวงเงินกับทายาทได้เพียงมรดกที่ได้รับเท่านั้น หากมีหนี้มากกว่านั้นทายาทไม่จำเป็นต้องจ่าย โดยเจ้าหนี้ต้องฟ้องทายาทให้ชำระหนี้กองมรดกภายใน 1 ปี ตั้งแต่ทราบว่าเจ้ามรดกตาย

ซึ่งปกติเมื่อลูกหนี้เสียชีวิต เจ้าหนี้สามารถทราบได้ เพราะลูกหนี้จะขาดส่งดอกเบี้ย เมื่อขาดส่งทำให้มีการติดตามทวงถาม แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ทราบและมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง ก็สามารถฟ้องได้ภายในระยะเวลา 10 ปี แต่ถ้าหากเกิน 10 ปีแล้วเพิ่งมาทราบก็จะไม่สามารถฟ้องได้

ดังนั้น เวลาที่เราได้รับมรดกก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่า เราจะได้รับภาระหนี้สินของผู้ตายมาด้วย ซึ่งทายาทควรตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนว่า มรดกที่ได้รับเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินอะไรบ้าง นอกจากนี้ ถ้าตัวเองมีหนี้สินก็ควรบอกคนในครอบครัวให้ทราบหรือรับรู้เอาไว้ด้วย เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คนข้างหลังจะได้เตรียมรับมือถูก และจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่

⭐อย่างไรก็ตาม ⭐ การไม่มีหนี้ถือเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ถ้าเราเป็นหนี้ก็ควรวางแผนการใช้หนี้ให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ควรปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะสิ่งที่ตามมา คือ “มูลค่าของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น อาจจะทำให้เราต้องแบกรับภาระที่มากเกินไป”

ดังนั้น ควรวางแผนรับมือกับปัญหาหนี้สินให้ดี ปรึกษา หาข้อมูล เพื่อหาทางออกในการหมดหนี้โดยเร็วที่สุด aomMONEY ขอเป็นกำลังใจให้ เพราะเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ