ถ้าใครที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนในอนาคต ขณะเดียวกันก็ต้องการวางแผนประหยัดภาษีในแต่ละปี การลงทุนในกองทุนรวม SSF ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

SSF ย่อมาจาก Super Savings Fund หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนรวม LTF) ที่สิ้นสุดลงในปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหรือผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานมีการออมระยะยาวมากขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่

แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า เนื่องจากปีนี้ตลาดการลงทุนมีความผันผวน ราคาสินทรัพย์แทบทุกประเภทปรับลดลง และเศรษฐกิจโลกปี 2566 มีแนวโน้มซบเซา อาจไม่ใช่จังหวะที่ดีในการซื้อกองทุน SSF หรือบางคนซื้อเอาไว้แล้วแต่เมื่อเห็นผลตอบแทนปรับลดลงก็ชะลอการลงทุน รอให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาสดใสค่อยกลับเข้ามาตัดสินใจอีกครั้ง หรือมองว่าด้วยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนาน คือ ต้องถือครอง 10 ปีนับจากวันซื้อ และถ้าทำผิดเงื่อนไขก็จะมีบทลงโทษด้วย จึงตัดสินใจมองหาสินทรัพย์ลงทุนอื่น ๆ เพื่อลงทุนแทน

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อดีของกองทุน SSF ที่สามารถลดความกังวลได้ คือ มีนโยบายการลงทุนให้นักลงทุนเลือกหลากหลายตั้งแต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็สับเปลี่ยนกองทุน SSF ในระหว่างทางโดยไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุนได้อีกด้วย

สำหรับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานก็เบาใจได้ เพราะงานวิจัยเรื่องการลงทุนระยะยาวจาก JP Morgan กับตลาดทุนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของตลาดทุนทั่วโลก ในช่วงปี 1950 ถึง 2021 พบว่า ยิ่งลงทุนระยะยาว โอกาสที่ผลตอบแทนจะขาดทุนมีน้อยมากถ้าลงทุนต่อเนื่อง 10 ปี 

ดังนั้น การเข้าซื้อกองทุน SSF ที่มีเงื่อนไขต้องถือลงทุนระยะยาว นอกจากจะได้กำไรจากการลดหย่อนภาษีตั้งแต่ซื้อแล้ว การได้เข้าซื้อในช่วงเศรษฐกิจขาลงก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี เพราะจะได้หน่วยลงทุนที่ราคาถูก หรือถ้าซื้อกองทุนมอยู่แล้วก็เป็นโอกาสดีในการซื้อลงทุนเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุน

จากที่ได้กล่าวข้างต้น ปัจจุบันที่กองทุน SSF มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทางเลือกของนักลงทุน ขอยกตัวอย่าง 5 นโยบายการลงทุนที่น่าสนใจ ดังนี้

5 อันดับ SSF "หุ้นขนาดใหญ่" ผลตอบแทนสูงสุดปี 2565

5 อันดับ SSF "หุ้นขนาดกลางและเล็ก" ผลตอบแทนสูงสุดปี 2565

5 อันดับ SSF "ตราสารหนี้ระยะสั้น" ผลตอบแทนสูงสุดปี 2565

5 อันดับ SSF "ตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว" ผลตอบแทนสูงสุดปี 2565

5 อันดับ SSF "ตลาดเงิน" ผลตอบแทนสูงสุดปี 2565

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน มิได้มีเจตนาในการชี้นำให้ซื้อหรือขายกองทุนดังกล่าว
  • ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
    .