Latest Posts

icon calendarNovember 5, 2023 8:00 pm

“ออกจากงาน-เปลี่ยนงานใหม่” มีสิทธิอะไรที่ต้องรู้บ้าง? รวมเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเงินที่ได้รับเมื่อออกจากงาน (ตอนที่ 1)

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หลาย ๆ คนจำเป็นต้องออกจากงาน หรือเปลี่ยนงานใหม่ รวมถึงบางคนก็อยากผันตัวเองมาประกอบอาชีพอิสระ เมื่อผู้คนเหล่านี้ออกจากงานประจำ ก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากนายจ้าง ซึ่งหากต้องนำมารวมคำนวณภาษีตามปกติก็จะเกิดภาระภาษีที่สูงมาก กรมสรรพากรจึงกำหนดหลักการมาตั้งแต่ปี 2517 แล้ว ให้สามารถแยกคำนวณภาษีสำหรับเงินได้เหล่านี้ แต่การแยกคำนวณภาษีในกรณีนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องรู้และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

icon calendarSeptember 28, 2023 6:00 pm

“ไม่ขอรับเงินเดือน” เสีย “ภาษีเงินได้” ลดลงไหม?

ผู้มีเงินได้ = มีหน้าที่ต้อง “ยื่นภาษี”
ผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ = มีหน้าที่ต้อง “เสียภาษี”
แล้วผู้มีเงิน แต่ไม่ได้ = ต้องเสียภาษีไหม?

icon calendarApril 1, 2022 2:33 pm

ประเทศไทยเก็บภาษีอะไรได้มากที่สุด ? เราเอาข้อมูลเหล่านี้ได้จากไหน?

รู้ไหมครับว่า? ประเทศไทยเก็บภาษีอะไรได้มากที่สุด หลายคนคงพอมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งคำตอบก็คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นเองครับ

icon calendarDecember 13, 2021 5:00 pm

จริงไหม ? ที่การลงทุนในอนาคต ต้องคอยปรับเปลี่ยน
เพราะเราไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหน ?

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่คาดคิด จากผลกระทบของโควิดที่ผ่านมาทำให้เรารู้เลยว่าอะไรไม่แน่นอนเลย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป หลายคนต้องปรับมาทำงานแบบ Work From Home เป็นหลัก บางคนไม่คิดจะกลับไปออฟฟิศ ไปจนถึงบางคนต้องเปลี่ยนอาชีพและชีวิตไปเลย

error: