ช่วงนี้หลายคนจำเป็นต้องใช้เงินก้อน เพื่อเอามาหมุนใช้จ่าย หรือมีเรื่องฉุกเฉิน แต่ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร พอเปิดกระเป๋าเห็นบัตรเครดิต แล้วยังพอมีวงเงินเหลืออยู่ ก็เลยคิดว่านี่คือทางออก แต่จริงๆ แล้วการนำบัตรเครดิตไปกดเงินสดมาใช้นั้น เป็นการสร้างภาระหนี้ก้อนโต จนอาจจ่ายไม่ไหวเลยทีเดียว มาดูกันว่า เราต้องจ่ายอะไรบ้าง ถ้าใช้บัตรเครดิตกดเงินสด

1) ค่าธรรมเนียมกดเงินสดจากตู้ 3% และ VAT 7%

สูตรคำนวณ :
“ค่าธรรมเนียมกดเงินสดจากตู้ = จำนวนเงินสดที่กดออกมา x 3%”

ตัวอย่าง :
ถ้าเรากดเงินสด 20,000 บาท จากตู้ ATM
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมกดเงินสด = 20,000 x 3% = 600 บาท

ต่อที่ 2 คือ VAT 7% x 600 = 42 บาท
รวมทั้งหมด 642 บาท ...นี่แค่ถือเงินออกจากตู้นะครับ ยังไม่นับดอกเบี้ย

2) ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

สูตรคำนวณ :
“จำนวนเงินสดที่กดออกมา x ดอกเบี้ยบัตรเครดิต x ระยะเวลา ÷ 365”

ตัวอย่าง :
กดเงินสด 20,000 บาท แล้วชำระคืนใน 30 วัน
20,000 x 15% x 30 ÷ 365 = 246.57 บาท

สรุปแล้วการใช้บัตรเครดิตกดเงินสด จำนวน 20,000 บาท เป็นเวลา 30 วัน
เราจะต้องชำระคืน รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมด
20,000 + 642 + 246.57 = 20,888.57 บาท

ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินก้อนจริงๆ ควรทำยังไง?

ถ้าต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน การใช้บัตรกดเงินสดอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน 3% และไม่มี VAT 7% แต่ก็มีดอกเบี้ยสูงกว่าบัตรเครดิต จึงควรรีบชำระคืน หรือถ้าต้องการเงินก้อนเพื่อหมุนใช้จ่ายระยะหนึ่ง ก็อาจเลือกขอสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะได้วงเงินสูงกว่า สามารถวางแผนผ่อนชำระได้ และที่สำคัญคือเป็นเงินกู้ประเภทลดต้นลดดอก ยิ่งจ่ายเงินต้นคืน ดอกเบี้ยยิ่งลดลงครับ

แต่ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ถูกประเภท ตรงจุดประสงค์ และต้องพิจารณาถึงความจำเป็นจริงๆ รวมถึงมีวินัยในการชำระคืนด้วยนะครับ เท่านี้ก็จะไม่เป็นการสร้างหนี้ก้อนโตแล้ว