โดย คุณข้าวปุ้น ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ นักวางแผนการเงิน, CFP เจ้าของเพจ MeeMoney

การมีเงินล้านในยุคสมัยที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณมีหนี้สินที่ต้องแบกรับหรือมีภาระที่ต้องดูแล โอกาสในการหาเงินล้านก็ยิ่งดูริบหรี่ แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่มีทางเจอเงินล้าน

ในยุคที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หากคุณมีการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจน และทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงอาศัยระยะเวลาเข้าช่วย ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินล้านได้

ชวนอ่านสรุป 4 แนวทาง หาเงินล้านไม่ไกลตัว ฉบับนักวางแผนการเงิน โดย คุณข้าวปุ้น ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ นักวางแผนการเงิน, CFP เจ้าของเพจ MeeMoney

✅1. อย่าหลงกับ Lifestyle Inflation ที่ไม่ทำให้การเงินของคุณเติบโตขึ้น

เชื่อว่าบางคนเมื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ก็มักจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นตามรายได้ นี่อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตั้งข้อสงสัยว่า “มีรายได้ที่สูง แต่ทำไมไม่มีเงินเก็บเลย” ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมการใช้เงินเหล่านี้อยู่ คุณจะไม่มีทางเก็บเงินได้เลยครับ เพราะคุณจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามพฤติกรรมการใช้เงินที่เพิ่มขึ้นครับ ดังนั้น คุณควรจัดการพฤติกรรมการใช้เงิน ในชีวิตประจำวันให้ดี เพื่อที่จะทำให้เงินเก็บของคุณเติบโตขึ้น ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับ

✅2. พยายามสำรวจรายได้ รายจ่าย และกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรสำรวจรายได้ที่มีว่ามาจากอะไรบ้าง และใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุด รวมถึงพยายามสำรวจกระแสเงินสดที่มีอย่างสม่ำเสมอ และควรบริหารจัดการเงินสดเหล่านั้นให้มั่นคง เพราะจะทำให้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างชัดเจน และจะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้น

✅3. นำเงินที่เก็บได้เข้าบัญชีเงินสำรองฉุกเฉิน

การเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บเอาไว้ใช้ได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ตกงานกะทันหัน หรือค่าซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะต้องเลือกช่องทางในการเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน ที่ทำให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสุด อาจจะเป็นการฝากออมทรัพย์หรือกองทุนรวมก็ได้ครับ เพราะนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยแล้ว ยังทำให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินได้อีกด้วย และเมื่อคุณมีเงินเก็บในบัญชีสำรองฉุกเฉินมากพอแล้ว ก็อาจจะนำเงินที่เหลือเหล่านั้นไปลงทุนต่อยอด เพื่อให้เงินเติบโตขึ้น

✅4. พยายามบันทึกรายรับ และรายจ่ายให้ติดเป็นนิสัย เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน

การจดบันทึกรายรับ รายจ่ายในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราเห็นพฤติกรรมการใช้เงินอย่างชัดเจน ค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นต้นเหตุของปัญหาทางการเงินให้กับใครหลายคน คุณอาจจะหาแนวทางการทำบันทึกรายรับ และรายจ่ายในฉบับของคุณก็ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องหาวิธีที่ยากเกินความสามารถ เพียงแค่คุณใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ กับพฤติกรรมการใช้เงินเหล่านี้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อมีค่าใช้จ่ายลดลง อาจจะทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บเพิ่มขึ้นก็ได้ครับ

รับชมรายการ: https://www.youtube.com/watch?v=ysXQ32UXgtY