Latest Posts

icon calendarNovember 13, 2020 3:13 pm

อสังหาฯ ยังน่าซื้อไหมในปีนี้

COVID-19 นับเป็นหนึ่งในวิกฤตครั้งใหญ่ที่แทบไม่มีใครรับมือได้ทัน
เพราะนี่คือวิกฤตที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทั่วไปอย่างปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
แต่มันคือวิกฤตที่มาจากโรคระบาด…

icon calendarFebruary 3, 2020 3:39 pm

ทางเลือกลงทุนธุรกิจอสังหาฯ กับหุ้นกู้ ‘อนันดา’ ผู้นำคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า

ตราสารหนี้คือพระเอกยามตลาดหุ้นลง

หากแบ่งช่วงสภาวะเศรษฐกิจออกเป็นระยะต่าง ๆ ช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือหดตัว
และดอกเบี้ยนโยบายกำลังลดต่ำลง…

icon calendarSeptember 12, 2019 11:01 pm

เลือกซื้อ “บ้าน” เพื่อการลงทุนกับสุดยอดโครงการของอนันดาทั้ง 7 แห่ง

“บ้าน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด
ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ราคามักจะปรับตัวตามสภาพเงินเฟ้อของประเทศ ราคาบ้าน
ราคาที่ดิน…

error: