ในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาเรียนรู้การใช้ช่องทาง Online เพื่อประชาสัมพันธ์การขายสินค้ากันมากขึ้น รวมถึงต้องเรียนรู้วิธีการส่งสินค้าเพื่อให้ไปถึงลูกค้าด้วย ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นกลายเป็นทักษะที่สำคัญของผู้ประกอบการ จึงจะต้องมีการ Upskill และ Reskill ให้กับผู้ประกอบการขนาด SME กันมากขึ้น

SME D Coach เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ จัดขึ้นโดยธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อยหรือที่เรารู้จักกันในนาม ธพว. (SME D Bank) ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งในการประกอบกิจการ ผ่านศูนย์บริการให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร หรือ SME D Coach ซึ่งสามารถเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.  เรียนรู้เทคนิคในการประกอบกิจการกับ Coach และผู้เชี่ยวชาญ

เราสามารถปรึกษาโค้ชผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งในเรื่องของการเงินและการทำธุรกิจ เช่น ปรึกษา Coach ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจได้รับเงินทุนเพื่อประกอบกิจการ ทั้งการฟื้นฟูกิจการและการต่อยอดให้ธุรกิจให้เติบโตได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online marketing ที่มีเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้ Facebook และ TikTok ในการทำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำบัญชี ภาษี การตลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเติบโตไปอีกขั้นได้

2.  เรียนรู้การทำธุรกิจผ่านทาง e-learning

มีคอร์สออนไลน์อีกมากมายที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ เช่น Online learning และ Experience learning ซึ่งสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรียกได้ว่าจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้

3. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจทั้ง  6 ด้านที่เชื่อมโยงพันธมิตรต่าง ๆ

มาดูกันว่า SME D Coach นั้นได้ร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาอย่างไรบ้าง

  • การตลาด และ Business Matching เพื่อเตรียมให้นำสินค้าของเราเข้าสู่ตลาดโลก โดยร่วมให้คำปรึกษาในการนำสินค้าไปขายในต่างประเทศกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
  • มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คำปรึกษาในการกำหนดมาตรฐานของสินค้าต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในการเปลี่ยนธุรกิจให้ทันสมัยและเข้าสู่ระบบดิจิทัล กับพันธมิตรโครงการได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
  • บัญชีการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำธุรกิจที่ดี สามารถบริหารจัดการเงินที่อยู่ในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับ บ.บนกองทุนกองทอง และ Accrevo
  • การผลิต โดยร่วมกับ KX Knowledge และ ISMED เพื่อให้ความรู้ด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ทางการผลิต
  • ด้านสนับสนุนและบ่มเพาะเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุน

โดยสรุป โครงการ SME D Coach จะเข้ามาพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องความรู้ทางการเงินและความรู้ในการทำธุรกิจ โดยที่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านระบบ e-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเลือกปรึกษา Coach ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้เลย ทั้งนี้หากผู้ประกอบการต้องการยกระดับธุรกิจเพื่อส่งออก สร้างมาตรฐานทางการผลิต ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการจัดการและการผลิต รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจ ทางโครงการก็มีหน่วยงานพันธมิตรคอยให้การสนับสนุนเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนในระยะยาว

โดยรูปแบบการรับคำปรึกษาสามารถทำได้ทั้ง online และ onsite สำหรับ onsite มาได้ที่ สำนักงานใหญ่ ธพว. อาคาร SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์

ตอนนี้ทางโครงการมี Promotion พิเศษ เพียงจองสิทธิและสมัครสมาชิก  SME Plus เพื่อรับคำปรึกษากับ SME D Coach 100 ท่านแรก จะได้รับ voucher มูลค่า 100 บาท และ Gift set ถุงผ้าพร้อมแมสและเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับจองสิทธิ์รับคำปรึกษาได้ที่ https://wdev.smebank.co.th/smedcoach/

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่

● Call Center 1357

● LineOA: @smedevelopmentbank

● Facebook: smedevelopmentbank

บทความนี้เป็น Advertorial