อย่างที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่า การที่บริษัทจะก่อตั้งขึ้นมาได้นั้น จะต้องอาศัยการรวมตัวของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือแม้แต่พนักงาน คนเหล่านี้คือผู้ขับเคลื่อนให้บริษัทมีการเติบโตไปในทิศทางที่วางแผนไว้ และทุกคนจำเป็นต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เช่น เป้าหมายของบริษัทนั้นคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค หรือคัดสรรบริการที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานของบริษัทไว้ให้คงที่

มีใครเคยตั้งข้อสังเกตกันบ้างหรือเปล่า ว่าบริษัทที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงสูงและสามารถรักษามาตราฐานยอดขายได้เป็นอย่างดีนั้น เขาทำได้อย่างไร ถึงแม้ว่าบริษัทของคุณจะมีทรัพยากรที่มีคุณภาพมากแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกบริหารหรือจัดการโดยบุคลากรที่ดี ทรัพยากรเหล่านั้นอาจจะไร้ค่าไปเลยก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นกำลังสำคัญของบริษัทที่แท้จริงแล้ว ก็คือ บุคลากรที่ดีนั่นเอง

ในมุมมองของนักลงทุน ถ้านักลงทุนคนไหนเห็นถึงความสำคัญของ “คน” ในข้อนี้ ก็จะสามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัทนั้นๆ ได้จากการประเมินคุณภาพของบุคลากรในบริษัท ซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพรวมและสามารถบอกได้ว่าบริษัทนั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน เหมาะแก่การลงทุนของเราหรือเปล่า เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ก็มาจากพื้นฐานของบริษัทนั้นๆ เช่นกัน

หมายเหตุ : 

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน”

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aberdeen-asset.co.th/10goldenrulesthai