งบการเงินสำคัญต่อการลงทุนอย่างไร?

เมื่อคุณต้องไปลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง สิ่งที่จำเป็นต้องรู้อีกอย่างก็คือ “เรื่องของงบการเงิน” ซึ่งสำคัญไม่แพ้ไปกว่า กฎข้อที่ 1 และ 2 (อ่านย้อนหลังได้ที่ กฎข้อ 1, กฎข้อ 2 ) แล้วงบการเงินมันสำคัญอย่างไร?

ก่อนที่เราจะไปลงทุนในบริษัทใดๆนั้น เราจะต้องทำการบ้าน และศึกษามาให้ดีว่า บริษัทนั้นมีทรัพย์สินหมุนเวียนทั้งหมดเท่าไหร่ มีหนี้สินมากน้อยเพียงใด หรือว่ามีเงินสดมากเกินไปหรือเปล่า เพราะสิ่งเหล่านี้จะบอกเราได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการของบริษัทนี้แข็งแกร่งมากขนาดไหน

Screen Shot 2558-10-20 at 10.11.10

งบการเงินที่แข็งแกร่ง ก็หมายถึงรากฐานที่มั่นคง บริษัทไหนที่มีงบการเงินที่ดี ก็มีชัยมากไปกว่าครึ่งแล้ว มีหลายๆบริษัทต้องปิดตัวลงเพราะงบการเงินที่ไม่แข็งแกร่ง รายจ่ายมีมากกว่ารายรับ มีหนี้สินมากจนเกินไป หรือนำเงินไปลงทุนในที่ที่มีความเสี่ยงมาก ขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลกลับมาสู่ผู้ถือหุ้นได้

สิ่งที่สำคัญสำหรับการพิจารณาลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น เราต้องพิจารณาจากงบการเงินที่แข็งแกร่งมากๆ ไม่ใช่เพียงแค่หนี้สิน เราต้องพิจารณาถึงทรัพย์สินที่มีทั้งหมดด้วย และยังต้องรู้ให้ลึกเข้าไปอีกว่า บริษัทนั้นใช้เงินสดทำอะไรบ้าง มีการนำเงินสดไปลงทุนในที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่า เงินที่บริษัทเอาไปลงทุนแล้วได้กำไรนั้น จะกลับมาหาเราในลักษณะเงินปันผลได้ ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือ บริษัทนั้นมีการจัดการการเงินที่ชาญฉลาดมากพอที่เราจะไปลงทุนด้วยไหม

อย่าลืมศึกษาพื้นฐานของบริษัทนั้นๆ ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราด้วย

หมายเหตุ : 

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน”

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aberdeen-asset.co.th/10goldenrulesthai