ทุกครั้งที่เรากำลังจะลงทุนในบริษัทใด บริษัทหนึ่ง เราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่า บริษัทที่เรากำลังจะลงทุนด้วยนั้น มีความทะเยอทะยานหรือไม่ 

ความทะเยอทะยานในที่นี้หมายถึง บริษัทนั้นอยากได้กำไรเพิ่มเติมจากเดิมหรือเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ในระยะยาว โดยความต้องการจะขยายกำลังผลิต ขยายกิจการ หรือกำลังจะไปลงทุนในธุรกิจที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญมาก่อน


Screen Shot 2558-11-03 at 10.25.02

 

เราจำเป็นต้องระมัดระวังในการลงทุนกับบริษัทเหล่านี้ เพราะมันหมายความว่า บริษัทเหล่านี้กำลังก้าวไปสู่ธุรกิจที่ตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะนำมาด้วยผลกำไรที่ลดลง สาเหตุเหล่านี้ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทในอนาคตอีกด้วย บริษัทที่ต้องการขยายกำลังผลิต หรือไปลงทุนในธุรกิจอื่นเพียงเพื่อการเพิ่มรายได้โดยรวมนั้น อาจจะส่งผลดีกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเช่น พนักงาน คู่ค้า และธนาคาร แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

การลงทุนที่ถูกต้อง ควรพิจารณาจากบริษัทที่เราจะลงทุนด้วย เขากำลังลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือไม่

ดังนั้น กฎข้อนี้จึงสำคัญเพื่อให้นักลงทุนได้ตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองกำลังจะไปลงทุน ก่อนเริ่มต้นการลงทุนจริงๆ

 

หมายเหตุ :

“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน”

 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aberdeen-asset.co.th/10goldenrulesthai