หากคุณเป็นนักลงทุน ที่ไม่ได้ลงทุนเพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น คุณควรพิจารณาในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่า และหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในกระแสข่าวรายวันของตลาดหลักทรัพย์ ที่คอยกระตุ้นให้คุณตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

เรามี 2 เหตุผล ให้ลองพิจารณาดูค่ะ

เหตุผลที่ 1

คุณควรกำหนดระยะเวลาของผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการดำเนินการของบริษัทที่คุณจะลงทุน แล้วคุณจะเห็นได้ว่า บริษัทดีๆ ทั้งหมด หรือแม้แต่บางบริษัทที่ดี ต่างก็มีการวางแผนงานและช่วงเวลาการดำเนินงานในระยะยาวทั้งนั้น หากนึกภาพตามไม่ออก  เราขอยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีการก่อสร้างโรงงานใหม่ ก็เป็นที่คาดการณ์ไว้ว่าโรงงานแห่งใหม่นี้ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีกสิบกว่าปี ถึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ คุณก็ควรจะคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน คือต้องวางแผนการลงทุน 10 ปี

เหตุผลที่ 2

คือในระยะสั้น ราคาหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวอย่างไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากมักจะเกี่ยวกับการขาดทุนหรือกำไรที่เกิดขึ้นชั่วคราว สิ่งที่นักลงทุนควรกังวลมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้นคือการที่บริษัทขาดทุนอย่างถาวรในระยะยาว ซึ่งก็มาจากความสำคัญในการประเมินแนวโน้มธุรกิจในอนาคตของบริษัทนั่นเอง

หมายเหตุ :
“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน”

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aberdeen-asset.co.th/10goldenrulesthai