1361351527

สังเกตพฤติกรรมคนรวย

มาดูกันว่าพฤติกรรมของคนรวยเขาเป็นยังไงกัน คิดอย่างไรให้รวย ทำอย่างไรให้รวย

 1. มีเป้าหมายทางรายได้ชัดเจน

 2. แสวงหาลู่ทางการทำงานใหม่ๆตลอดเวลา

 3. หาวิธีสนุกๆในการหารายได้

 4. คิดใหญ่กว่าคนอื่น

 5. บอกตัวเองอยู่เสมอว่า ‘ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้’

 6. เข้าใจความเสี่ยง

 7. กล้าที่จะเสี่ยง โดยไม่ลังเล

 8. พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

 9. เห็นคุณค่าของเวลา

 10. หมั่นเติมความรู้ให้สมองอยู่เสมอ

 11. แสวงหาโอกาส

 12. หาแนวคิดและเหตุผลสันบสนุนความเชื่อของตนเอง

 13. เป็นคนรักการอ่าน

 14. กล้าทุ่มเทเงินกับสิ่งที่คิดว่าคุ้มค่า

 15. เป็นคนที่มีทัศนคติกว้างไกล

 16. สังคมกว้างและเพื่อนฝูงเยอะ

 17. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

 18. เป็นคนที่คิดอยู่เสมอว่า ‘ยังมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเนอะ’

 19. ฟังมากกว่าพูด

 20. ชื่นชมคนที่รวยกว่าและเอาเป็นแบบอย่าง

 21. พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ไม่ย่ำอยู่กับที่

 22. รู้ว่าอะไรคือความต้องการของตัวเอง และตอบสนองความต้องการนั้นได้

หากเราอยากรวย เราต้องคอยสังเกตคนที่รวยกว่าว่าเค้าคิดและปฏิบัติอย่างไร