การหาเงินเป็นเรื่องสำคัญ แต่การรู้จักแบ่งหรือใช้เงิน นั้นสำคัญกว่า วันนี้เลยมีวิธีจัดการเงินโบนัสมาฝากชาวออมมันนี่ค่ะ

  • ออมก่อนใช้จ่าย แบ่งเงินส่วนนึงออมไว้เผื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือกันไว้ใช้จ่ายยามเกษียณจะได้มีเงินเพียงพอดูแลตนเอง ลดภาระผู้อื่น
  • ปลดหนี้สู่อิสรภาพ ด้วยการชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยแพง เช่น บัตรเครดิตหรือปิดบัญชีที่ยอดหนี้น้อยที่สุด เพื่อลดจำนวนเจ้าหนี้และสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง
  • ลงทุนให้งอกเงย แบ่งส่วนนึงไปลงทุนในพันธบัตร หุ้น หรือกองทุนรวม  LTF/RMF ไว้ลดหย่อนภาษี ซึ่งควรเลือกการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • ใช้จ่ายเพื่อความสุข ให้รางวัลตัวเองด้วยการไปเที่ยว ซื้อของขวัญที่อยากได้ ทำบุญ หรือบริจาคเพื่อสังคม ฯลฯ

เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถจัดการเงินโบนัสของคุณได้เรียบร้อย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย