เฮ่นโล้ว สวัสดีคร๊าบบบ….ในหัวข้อนี้ Daddy จะมาบอกเคล็ดลับการอ่านกราฟแท่งเทียน และการแปลความหมายในมุมมองทางเทคนิคของกราฟแท่งเทียนกันครับ Daddy ตั้งใจไว้ว่าอยากให้ทุกคนหลังจากที่อ่านบทความนี้จบ น่าจะสามารถอ่านกราฟแท่งเทียนได้อย่างทะลุปรุโปร่ง โดยไม่ต้องไปนั่งจำชื่อ หรือจำ Pattern ต่าง ๆ ก็สามารถเทรดหุ้นโดยใช้แท่งเทียนได้ราวกับเป็นมืออาชีพกันเลยทีเดียว เพราะผมจะเน้นเนื้อหาที่เป็นการทำความเข้าใจกราฟแท่งเทียนล้วน ๆ

เวลาที่เรามองกราฟแท่งเทียน 1 แท่ง หลักสำคัญ คือ เราจะต้องสามารถอ่านอารมณ์ของแรงซื้อแรงขายในตลาด และตอบให้ได้ว่าฝั่งไหนมีแรงมากกว่า ฝั่งไหนมีความกระตือรือร้น แต่อย่างไรก็ตามรูปแท่งเทียนเพียง 1 แท่ง อาจจะยังให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงมือซื้อขายหุ้น เราจึงต้องพิจาณาแท่งเทียนหลาย ๆ แท่งประกอบกันด้วย โดยจะใช้ข้อมูลทั้ง 4 อย่างของแต่ละแท่งเทียน คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด มาเปรียบเทียบกันระหว่างแท่งเทียนแต่ละแท่ง

Daddy มีเคล็ดลับ โดยตั้งคำถาม 7 ข้อ เวลาที่เราอ่านกราฟแท่งเทียน รับรองว่าคำตอบจากคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ ในการเทรดหุ้นได้เป็นอย่างดี คำถามเหล่านั้น ได้แก่

คำถามที่ 1 แท่งเทียนในแต่ละแท่งเทียน ผลการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายฝั่งไหนเป็นฝ่ายชนะ

วิธีการที่จะบอกว่าในแท่งเทียนแต่ละแท่งฝั่งไหนเป็นฝ่ายชนะ ทำได้โดยแบ่งความยาวของแท่งเทียน (วัดจากราคาสูงสุดถึงราคาต่ำสุด) ออกออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน

1.1 ถ้าราคาปิดของแท่งเทียนนั้นๆ อยุ่ในช่วง ⅓ ของด้านบน เราจะสรุปว่าในแท่งเทียนรูปนั้นแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะ  

1.2 ถ้าราคาปิดของแท่งเทียนนั้นๆ อยู่ในช่วง ⅓ ของตรงกลาง เราจะสรุปว่าในแท่งเทียนรูปนั้นแรงซื้อแรงขายพอๆกัน

1.3 ถ้าราคาปิดของแท่งเทียนนั้นๆ อยู่ในช่วง ⅓ ของด้านล่าง เราจะสรุปว่าในแท่งเทียนรูปนั้นแรงขายเป็นฝ่ายชนะ

และช่วง 1/3 ด้านล่าง

การสรุปผลของแรงซื้อแรงขายของแท่งเทียนแต่ละแท่งด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับแท่งเทียนที่มีขนาดยาวเท่านั้น ถ้าเป็นแท่งเทียนขนาดสั้น ๆ การตีความให้อ่านจากเนื้อหาในคำถามที่ 2

คำถามที่ 2 แท่งเทียนแต่ละแท่งมีความยาวมากหรือน้อย

การพิจารณาความฝันผวนของแท่งเทียนแต่ละแท่งสามารถดูได้จากความยาวของรูปแท่งเทียน โดยวัดจากราคาสูงสุดถึงราคาต่ำสุด

2.1 ถ้าแท่งเทียนที่มีความยาวยิ่งมาก คือ แท่งเทียนที่จุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดห่างกันมาก แปลความหมายได้ว่าแท่งเทียนแท่งนั้นๆ แสดงให้เห็นถึงความรีบร้อนกระตือรือร้นของทั้งแรงซื้อและแรงขาย จึงซื้อขายกันอย่างผันผวน

2.2 ถ้าแท่งเทียนมีลักษณะสั้นๆ เล็กๆ คือแท่งเทียนที่จุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดห่างกันไม่มาก แปลความหมายได้ว่าแท่งเทียนแท่งนั้นๆ ทั้งแรงซื้อและแรงขายยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกไปในทิศทางไหน จึงซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆ ไม่ผันผวน

คำถามที่ 3 ปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนแต่ละแท่งเป็นอย่างไร

ปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้บอกว่าแท่งเทียนแท่งนั้น ๆ มีคนให้ความสนใจหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายมากหรือน้อย ปริมาณการซื้อขายที่มากเป็นตัวบอกว่าคนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมซื้อขายจำนวนมาก จึงช่วยเสริมความมั่นใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ทิศทางของราคามากยิ่งขึ้น แต่ถ้าปริมาณการซื้อขายน้อยบ่งบอกว่ามีคนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมน้อย จึงมีความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ทิศทางของราคาน้อย ให้ระมัดระวัง

ตัวอย่างการวิเคราะห์แท่งเทียนร่วมกับปริมาณการซื้อขาย ได้แก่

3.1 แท่งเทียนที่มีขนาดยาวและปริมาณการซื้อขายมาก แสดงว่ามีคนสนใจหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายเป็นจำนวนมากภายในแท่งเทียนนั้น จึงช่วยเสริมความมั่นใจในการสรุปผลระหว่างแรงซื้อกับแรงขายของแท่งนั้นๆ

เช่น ถ้าเราพบแท่งเทียนที่เป็นแท่งโปร่ง (แท่งสีเขียว) ขนาดยาว และราคาปิดอยู่ในช่วง ⅓ ด้านบน พร้อมกับปริมาณการซื้อขายมาก ๆ สามารถสรุปได้อย่างมั่นใจว่า แท่งเทียนแท่งนั้นแรงซื้อชนะแรงขาย และเป็นแท่งเทียนที่บอกถึงทิศทางขาขึ้น

หรือ ถ้าเราพบแท่งเทียนที่เป็นแท่งทึบ (แท่งสีแดง) ขนาดยาว และราคาปิดอยุ่ในช่วง ⅓ ด้านล่าง พร้อมกับปริมาณการซื้อขายมาก ๆ เราก็สามารถสรุปได้อย่างมั่นใจว่า แท่งเทียนแท่งนั้นแรงขายชนะแรงซื้อ และเป็นแท่งเทียนที่บอกถึงทิศทางขาลง

3.2 แท่งเทียนที่มีขนาดยาวแต่มีปริมาณการซื้อขายน้อย แสดงว่ามีคนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ให้ระมัดระวัง เช่น ถ้าเราพบแท่งเทียนที่เป็นแท่งโปร่งขนาดยาว แต่มีปริมาณการซื้อขายน้อย ให้เราระวังว่าการที่ราคาเพิ่มขึ้นนี้อาจจะไม่ยั่งยืนเป็นการขึ้นแบบหลอก ๆ

3.3 แท่งเทียนที่มีขนาดสั้นแต่ปริมาณการซื้อขายมาก การที่มีคนเข้ามามีส่วนร่วมมากๆ ในราคาช่วงแคบ ๆ แสดงให้เห็นว่ากำลังมีแรงซื้อเก็บหุ้นเป็นจำนวนมาก หรือมีการขายหุ้นทิ้งออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้หุ้นมีการเปลี่ยนมือ ดังนั้นจึงเป็นแท่งเทียนที่มีความน่าสนใจ ว่าในอนาคตถ้าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายยอมตัดสินใจเลือกให้ราคาเคลื่อนที่ไปข้างใดข้างหนึ่ง ราคาก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นแรง หรือลงอย่างรวดเร็ว

3.4 แท่งเทียนที่มีขนาดสั้นและมีปริมาณการซื้อขายน้อย แปลว่าไม่มีคนสนใจ หรือ มีคนสนใจน้อยและซื้อขายกันในช่วงแคบๆ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมาà