Latest Posts

icon calendarOctober 6, 2020 5:11 am

รู้จักกับ “PRAPAT” ผู้นำธุรกิจความสะอาด เมกะเทรนด์ของการลงทุนยุคใหม่

การระบาดของโควิดทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดคือ “พฤติกรรม New Normal” หลายคนใส่ใจกับเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น ทุกสถานที่ “ความสะอาด” ต้องมาก่อน ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการความสะอาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง

error: