เข้าสู่ตอนที่ 3 ของรีวิวโปรแกรม “Bualuang iAlgo”  ในบทความนี้จะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานคำสั่ง Bracket Order ซึ่งเป็นคำสั่งที่เราสามารถกำหนดเงื่อนไขของระดับราคาได้ 2 ระดับราคา ถ้าราคาตลาดเข้าเงื่อนไขไหนก่อนก็จะส่งคำสั่งตามเงื่อนไขนั้นและยกเลิกคำสั่งของอีกเงื่อนไขแบบอัตโนมัติ ดังนั้น Bracket Order จะมีประโยชน์ถ้าแผนการซื้อขายของเราอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณีแต่ต้องการให้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นตัวตัดสินว่าจะทำอะไร (Key Word ของ Bracket Order คือ มี 2 เหตุการณ์ และทั้งเหตุการณ์นั้นเราอยากซื้อจะเหมือนกัน หรืออยากขายจะเหมือนกัน )

เราลองมาดูตัวอย่างกันครับว่าสถานะการณ์ใดบ้าง ที่เราอยากจะซื้อ แต่ไม่ได้ต้องการซื้อหุ้นทันที ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ในอนาคต 2 กรณี เหตุการณ์ไหนจะเกิดก่อนก็จะลงมือซื้อตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน

สมมุติว่าปัจจุบันราคาหุ้น BANPU อยู่ที่ 27.25 ตอนนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนที่แบบขึ้นลงช่วงแคบๆ (Sideway) และเรากำลังสนใจอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้ แต่ปัจจุบันยังไม่ใช่ราคาที่เราอยากจะลงมือซื้อ เราอยากจะลงมือซื้อก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจาก 2 เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  1. ราคาเพิ่มขึ้นและสามารถผ่านแนวต้านที่ 28.75 ไปได้ เช่นถ้าราคาสามารถขึ้นไปถึง 29.00 เราอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้
  2. ราคาลงมาที่แนวรับที่ 26.75 เราอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้

ในสถานการณ์แบบนี้เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอรอดูว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปทางไหน หรือบอกให้มาร์ช่วยเฝ้าหุ้นให้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ค่อยลงมือส่งคำสั่ง

สถานการณ์ที่มีสองทางเลือกแบบนี้สามารถใช้ Bracket Order ในการอำนวยความสะดวกได้ โดย Bracket Order จะให้เรากำหนดระดับราคาได้ 2 ระดับราคา จากตัวอย่างข้างต้น สมมุติว่าความต้องการของเราคือ  ถ้าราคาขึ้นไปถึง 29.00 หรือราคาลงมาที่ 26.75 จะซื้อหุ้น BANPU จำนวน 100,000 หุ้น โดยเคาะขวาทันที  ดังนั้นเวลาส่งคำสั่ง เราจะกรอกข้อมูลลงไปใน Ticket Order  คือ Stock = BANPU , Upper Price = 29.00, Lower = Price = 26.75 , Vol = 100,000, Price = MTL ,BUY

เมื่อเราส่งคำสั่ง Bracket Order แล้ว โปรแกรมจะช่วยเฝ้าตลาดแทนเรา เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วเกิดเข้าเงื่อนไขนั้นก่อน คำสั่งซื้อหุ้นจะถูกส่งเข้าตลาดเพื่อ matched ให้เราทันที และจะยกเลิกเงื่อนไขที่เหลือโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาขึ้นไปถึง 29.00 ได้ก่อนคำสั่งซื้อหุ้นจะถูกส่งเข้าตลาด และยกเลิกการเฝ้าราคาที่ 26.75 ทันที โดยถือว่าคำสั่งได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

กรณีถัดมาเป็นตัวอย่างสถานะการณ์ ที่เราอยากจะขายหุ้นที่มีอยู่ในมือ แต่ไม่ได้ต้องการขายทันที ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ในอนาคต 2 กรณี เหตุการณ์ไหนเกิดก่อนก็จะลงมือขายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน

สมมุติว่าเรามีหุ้น CK อยู่ในมือ และเรากำลังหาจังหวะในการขายหุ้น ปัจจุบันหุ้นอยู่ที่ราคา 27.00 บาท แต่ยังไม่ใช่ราคาที่เราอยากจะขาย เราอยากจะขายหุ้นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจาก 2 เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  1. ราคาขึ้นไปที่ 28.75 ไปได้ เราอยากจะขายหุ้นตัวนี้
  2. ราคาลดต่ำลงหลุดแนวรับที่ 25.75 เช่น ถ้าราคาซื้อขายกันที่ 25.50 หรือต่ำกว่านี้ เราอยากจะขายหุ้นตัวนี้ทันที

ในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถเลี่ยงได้อีกเช่นกันที่เราจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอรอดูว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปทางไหน หรือบอกให้มาร์ช่วยเฝ้าหุ้นให้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ค่อยลงมือส่งคำสั่ง

สถานการณ์แบบนี้สามารถใช้ Bracket Order ในการอำนวยความสะดวกได้ จากตัวอย่างข้างต้น สมมุติว่าความต้องการของเราคือ  ถ้าราคาขึ้นไปถึง 28.75 หรือราคาลงมาที่ 25.50 เราจะขายหุ้น CK ที่มีอยู่ในมือ จำนวน 100,000 หุ้น โดยเคาะซ้ายที่ราคา offer ทันที  ดังนั้นเวลาส่งคำสั่ง เราจะกรอกข้อมูลลงไปใน Ticket Order  คือ Stock = CK , Upper Price = 28.75, Lower = Price = 25.50  , Vol = 100,000, Price = MTL, SELL

เมื่อเราส่งคำสั่ง Bracket Order แล้ว โปรแกรมจะช่วยเฝ้าตลาดแทนเรา เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วเกิดเข้าเงื่อนไขนั้นก่อน คำสั่งซื้อหุ้นจะถูกส่งเข้าตลาดเพื่อ matched ให้เราทันที และจะยกเลิกเงื่อนไขที่เหลือโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาขึ้นไปถึง 28.75 ก่อน คำสั่งขายหุ้นจะถูกส่งเข้าตลาดและยกเลิกการเฝ้าราคาที่ 25.50 ทันที โดยถือว่าคำสั่งได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 รีวิวตอนที่ 4 จะเป็นรีวิวตอนสุดท้ายแล้วครับ พ่อลูกอ่อนจะการจำลองสถานการณ์ที่จะใช้คำสั่งประเภท Trailing Stop Order และอธิบาย Logic ของ Trailing Stop ให้ได้รู้กันว่าจะมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เหมาะที่จะนำ Trailing Stop ไปใช้งาน สำหรับบทความนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ....