เมื่อเข้าสู่ยุค Digital Transformation ประเทศไทยก็ถึงคราวต้องปรับตัว

“วันนี้เราอยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้แล้ว กับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เราเห็นกระแสโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลไปที่เปลี่ยนไปเร็วมาก”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 11 กันยายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการปรับเปลี่ยนประเทศในยุค Digital Transformation”

ซึ่งในปีนี้ และปีหน้าคือปีของ Digital Transformation คือช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศ เมื่อเปลี่ยนแล้วสังคมไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ดิจิทัล โดยดร. พิเชฐ ได้นิยามผ่านตัวอักษร “SIGMA” ที่รัฐบาลอยากจะช่วยสนับสนุนพลิกโฉมประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

  • S (Security) หรือ Cyber Security ระบบปกป้อง คุ้มครองทั้งปัจเจคชน หน่วยงาน
  • I (Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ โครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือ ส่วนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • G (Government) หรือ e-Government ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจทำงานได้ง่ายขึ้น ประชาชนก็เข้าถึงภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น
  • M (Manpower) กำลังคนที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล 4.0
  • A (Application) เปิดโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมประเทศไทย โดยมีแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลาง ทั้งธุรกิจที่มีอยู่แล้วในตลาด และธุรกิจใหม่ ๆ

ทั้งหมดที่ว่ามานี้ เป็น 5 ด้านสำคัญ เพื่อการปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความเป็นดิจิทัล คือ ผลรวมจากการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาช่วยกัน 

และในอนาคต ภาครัฐก็คงสนับสนุนด้านนี้อย่างต่อเนื่อง...

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่รวบรวมปรากฏการณ์แห่งโลกยุคใหม่ที่ครบ จบ ในงานเดียว  แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! 21-24 กันยายนนี้! ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-2 ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com