Latest Posts

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
icon calendarOctober 30, 2018 7:02 am

“สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” ปรับเกณฑ์ใหม่โดยแบงก์ชาติ เริ่ม 1 เม.ย. 62 นี้

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธปท. หรือแบงก์ชาติ ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชน ถึงแนวนโยบายการกำกับดูแล “สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”

เครดิตบูโร
icon calendarAugust 2, 2018 5:43 am

“เครดิตบูโร” ถ้ามีประวัติค้างชำระในนี้ เลยกู้ไม่ผ่านสักทีจริงหรือ?

การกู้เงินในระบบหรือกู้เงินกับธนาคาร มักมีขั้นตอนหลายอย่างต่างจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยเฉพาะ การเช็ค “เครดิตบูโร”  ซึ่งเป็นการเช็คฐานะทางการ

error: