เก็บอวัยวะที่เสียหายอย่างถูกวิธี ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุได้มากนะคะ ทำยังไงกันบ้างมาดูกันเลย