Latest Posts

icon calendarNovember 2, 2022 1:51 pm

เมื่อ ‘การลงทุน’ กลายเป็นช่องทางการบริหารเงินแห่งยุค แล้ว ‘การออมเงิน’ ยังจำเป็นอยู่ไหม ?

‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7’ จากธนาคารออมสิน ฝากสั้นเพียงเจ็ดเดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

icon calendarJune 20, 2022 12:11 pm

GSB เปิดตัว ‘ออมสินเมตาเวิร์ส’ อีกก้าวของธนาคารออมสินเพื่อสังคมในโลกดิจิทัล

ธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี GSB จึงเปิดตัว ‘ออมสินเมตาเวิร์ส’ โลกดิจิทัลเสมือนจริงที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้สัมผัส

icon calendarJune 15, 2022 1:44 pm

เพราะชีวิตสุขได้อีกเยอะ จากการใช้จ่ายได้มากขึ้น ด้วย ‘สินเชื่อชีวิตสุขสันต์’ เปลี่ยนสลากออกมสินให้เป็นเงินสด

ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ มีความสุขกับการใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยเราสามารถนำสลากออมสินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดด้วย ‘สินเชื่อชีวิตสุขสันต์’

error: