Latest Posts

everyone-should-have-an-emergency-fund
icon calendarMarch 31, 2024 6:00 pm

“เงินสำรองฉุกเฉิน” เงินก้อนแรกที่ทุกคน “ต้องมี” กับบทพิสูจน์ว่า “อย่าเพิ่งเริ่มลงทุน” เลย ถ้ายังกันเงินมาเก็บเพื่อยามฉุกเฉินไม่ได้

ก่อนจะพูดถึงการลงทุนครั้งแรกคือ คุณมีเงินสำรองฉุกเฉินรึยัง? ถ้าคำตอบคือ “ไม่” ก็อย่าเพิ่งคิดการใหญ่กระโดดไปลงทุน ถึงจะมั่นใจเต็มร้อยว่าความรู้ของคุณเต็มเปี่ยม เพราะการลงทุนคือ “ความเสี่ยง” หากคุณลงทุนโดยไม่มีแผนสำรอง ถ้าล้มขึ้นมารับรองเจ็บจริงยิ่งกว่าไม่ใช้สตันท์แมนแน่นอน

error: