Latest Posts

icon calendarJuly 26, 2023 6:00 pm

“ความกลัว-ความโลภ-ความไม่รู้” 3 เครื่องมือทางจิตวิทยาที่ ‘มิจฉาชีพ’ ใช้หลอกเอาเงิน

ทุกวันนี้ตามหน้าโซเชียลจะมีโฆษณาของพวกมิจฉาชีพออกมาถี่มาก มากกว่าเพจที่เรากดไลค์ กดติดตาม เสียอีก แม้ว่าจะมีการเตือนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน มิจฉาชีพก็ไม่กลัว กลับหลอกลวงหนักขึ้นไปอีก

error: