Latest Posts

icon calendarJanuary 24, 2023 6:22 pm

งานวิจัยเผย คนฐานะดีไม่ใช่คนคิดร้าย แต่แค่ไม่ได้ใส่ใจปัญหาของคนอื่น

งานวิจัยหลายชิ้นก็บ่งชี้ว่า คนที่มีชนชั้นทางสังคมสูงกว่า มีโอกาสเอาเปรียบ หลอกลวง ทำผิดศีลธรรมและขาดความเห็นอกเห็นใจมากกว่าคนที่ฐานะยากจนกว่า

icon calendarJanuary 21, 2023 7:00 pm

ไม่เสียก็อย่าไปซ่อม – ครั้งหนึ่ง Coke เกือบเจ๊ง ไม่ใช่เพราะคู่แข่ง แต่เพราะไอเดียของตัวเอง!

แต่ถ้าย้อนกลับดูเส้นทางของ Coca-Cola ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซะทั้งหมด เพราะครั้งหนึ่งในยุค 80’s พวกเขาก็เคยเกือบเจ๊งด้วยน้ำมือของตัวเองมาแล้ว

error: