Latest Posts

StashAway
icon calendarSeptember 30, 2021 2:35 pm

StashAway ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ลงทุนศาสตร์ขอชวนทุกคนไปรู้จักกับ StashAway ผู้ช่วยด้านการลงทุนที่จะทำให้การลงทุนต่างประเทศง่ายขึ้นเยอะ ทั้งไม่มีขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมถูก และมีกลยุทธ์การลงทุนที่ทันทุกสภาวะเศรษฐกิจ ด้วยกลยุทธ์ ERAA™ ที่ช่วยคัดสินทรัพย์และจัดพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบไม่แพ้มืออาชีพ

FinTech
icon calendarJuly 26, 2018 3:40 am

“FinTech” ความท้าทายในโลกการเงินในยุคดิจิทัล สรุปสาระสำคัญเรื่องนี้จากงาน KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Mid Year Outlook 2018

สรุปสาระสำคัญ : FinTech ความท้าทายในโลกการเงินในยุคดิจิทัล ในงาน KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Mid Year Outlook 2018

error: